Skip to main content

Från knallen till Textile and Fashion Center – ny bok om företagande i Sjuhärad

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 11:00 CEST

Med den nyutgivna boken Uthålligt företagande – Om regionala förutsättningar och förhållningssätt vill författarna Björn Brorström, Anders Edström, Torbjörn Ljungkvist och Margareta Oudhuis vid Högskolan i Borås rikta fokus mot Sjuhäradsbygdens förmåga att effektivt anpassa sig. Tiderna och förutsättningarna har förändrats men Boråsbygdens textila image består.

Sedan 1970-talets tekokris, då den textila produktionen försvann från Sjuhärad och Sverige, och ända fram till början av det här seklet har en stor omställning pågått i Sjuhäradsbygden.

– Idag har produktionen i regionen till viss del ersatts av varumärkesföretag, distans- och detaljhandel samt export och import av varor, och Boråsregionen har fortfarande kvar sin image som textil- och modestad. Det innebär att man kunnat locka nya entreprenörer att starta företag i branschen och företag utifrån att lokalisera sig i regionen. Det behövs dock ytterligare samverkan mellan näringsliv, staden och högskolan för att stärka infrastrukturen för nyföretagande och innovation, berättar Anders Edström, seniorprofessor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås och en av författarna.

Boken, som går tillbaka i historien, bygger på en analys av Sjuhäradsbygden och dess 300-åriga textila tradition. Från 1600- och 1700-talens blomstrande textila näring med knallen i centrum ända fram tills idag – Sjuhäradsbygden har trots stora utmaningar lyckats anpassa sig för att kunna fortsätta med sin handelstradition.

– Handlarna i Sjuhärad har haft resurser för omställning, affärssinne och ett särskilt entreprenörskap som har gjort att man på ett bra sätt tagit tillvara på de förutsättningar som funnits under olika tidsepoker, berättar Anders Edström, senior professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås och en av författarna.

Om knalleandan innebar att ”var man var sin egen bästa dräng” är det numera samarbete som gäller i näringslivet. Området Textile and Fashion Center som nu växer fram i det gamla industrikvarteret Simonsland i Borås är ett bra exempel på hur staden, högskolan och näringslivet hittat förutsättningar för ett stärkt samarbete.

Uthålligt företagande – Om regionala förutsättningar och förhållningssätt
Förlag: Studentlitteratur
Författare: Björn Brorström, Anders Edström, Torbjörn Ljungkvist och Margareta Oudhuis

För mer information
Anders Edström, Tfn: 0733 - 66 56 37, E-post: anders.edstrom@hb.se
Björn Brorström, Tfn: 0709-453470, E-post: bjorn.brorstrom@hb.se

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 695 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin. Under 2010 har Högskolan i Borås fått fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy