Skip to main content

Framgångsrikt samarbete mellan Borås och Skövde

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 08:00 CET

Det är tre år sedan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde inledde sitt strategiska forskningssamarbete. Ett arbete som har gett resultat över förväntan.

Forskningssamarbetet skapades på ett ovanligt sätt. De båda högskolornas ledningar bestämde sig för att samarbeta och forskarna i Skövde och Borås fick därefter hitta de konkreta formerna. Det vanliga är annars att forskningssamarbeten växer fram när forskare från olika lärosäten träffas och inser att de kan hitta ett ömsesidigt givande samarbete.

– Med tanke på det här lite ovanliga arbetssättet är det mycket roligt att se hur forskarna i Borås och Skövde verkligen har hittat varandra. På flera områden har forskningsgrupperna genererat ny kunskap och konkreta innovationer. Det är en framgång som stärker båda våra lärosäten och vår region, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

Syftet med samarbetet är att bygga kraftfulla och internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer. Det är ett arbete som har kommit långt på vägen, enligt Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.

– Samarbetet har varit synnerligen framgångsrikt. Efter en trög start fann forskarna inom de fyra temana varandra och aktivitetsnivån har varit mycket hög. Samarbeten har etablerats, resultat har framkommit och publicerats, projektansökningar utarbetats och idéer och planer för fortsatt utvecklat samarbete har tagits fram. Det forskarna har gjort har överträffat högt ställda förväntningar. Västra Götalandsregionens finansiering av två av temana (informations- och kommunikationsteknik och design, textil och hållbar utveckling) har varit mycket betydelsefull, säger Björn Brorström.

Vad beror framgången på?
– Vi har byggt på att starka miljöer från båda lärosäten möts och jag menar att framgången förklaras av att miljöerna och forskarna har inspirerat varandra. Det bästa med samarbetet är de viktiga resultat som framkommit och resultat som kommer att genereras, men givetvis är samarbetet i sig och den styrka som det givit lärosätena inom temana mycket positivt. Det goda utfallet lägger också grunden för fortsatt stärkt samarbete, säger Björn Brorström.

Fakta om samarbetet
Det strategiska forskningssamarbetet mellan högskolorna i Borås och Skövde bedrivs under fyra teman:
- Vård och välbefinnande
- Framtidens företagande och nya affärsmodeller
- Tema informations- och kommunikationsteknik (TIKT)
- Design, textil och hållbar utveckling
Västra Götalandsregionen finansierar de två senare. Finansieringen från Västra Götalandsregionen beviljades 2012. Det tog ungefär ett år innan samarbetet tog form och under de senaste två åren har forskningen bedrivits fullt ut.

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 13 000 studenter och 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.