Skip to main content

Högskolan i Borås: Samgående inte aktuellt utan universitetsstatus

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 14:40 CEST

I tisdagens Dagens Nyheter (21/8 2012) uttalar sig Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde, om planer att Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde ska gå samman. Det är inte aktuellt, förtydligar Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.
– Mitt uppdrag från högskolans styrelse är att utröna förutsättningar för att utveckla Högskolan i Borås till ett universitet. Inte att skapa en större högskola. Vi för samtal med Skövde om att inleda ett strategiskt forskningssamarbete och för att nå en gemensam målbild.

Högskolan i Borås är ett starkt lärosäte som, i jämförelse med många andra högskolor och yngre universitet, har goda förutsättningar som ett eget självständigt lärosäte. Trots det menar Björn Brorström att utbildnings- och forskningsverksamhetens långsiktiga utvecklingspotential och konkurrenskraft ytterligare skulle kunna öka med Högskolan i Borås som en bas i ett universitet. Som universitet skulle man ha generella examensrättigheter och därmed öka attraktionskraften. Det ger även möjligheter att på lika villkor i förhållande till redan befintliga universitet utveckla kompletta akademiska miljöer.

För att bilda ett nytt universitet i Västsverige krävs sannolikt att tre högskolor går samman.

– Så under dessa förutsättningar menar jag att ett samgående enbart med Högskolan i Skövde inte kan bli aktuellt. Vi skulle visserligen bli en relativt stor högskola tillsammans men inte ges förutsättningar för den utveckling av utbildning och forskning som Högskolan i Borås eftersträvar.

Ett strategiskt forskningssamarbete med Högskolan i Skövde är intressant då det förväntas kunna stärka forskningsprofilerna vid högskolorna som på sikt kan leda till ett tredje västsvenskt universitet. Dessutom har Västra Götalandsregionen uttryckt vilja att finansiera en sådan forskningsuppbyggnad.

– Men jag skulle naturligtvis välkomna om styrelsen för Högskolan i Skövde, precis som vi har ambitionen att bli ett universitet. Inte bara en större högskola, avslutar Björn Brorström.

För mer information
Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås, Tfn: 0709-453470, E-post: Bjorn.Brorstrom@hb.se

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 650 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin. Under 2010 har Högskolan i Borås fått fyra examensrättigheteratt bedriva forsk arutbildning inom tre områden. Ytterligare en pusselbit har därmed fallit på plats i vår strävan mot att bygga det kompletta professionslärosätet.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy