Skip to main content

Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås håller gemensam forskningsdag

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 07:00 CET

Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås

Välkommen till en eftermiddag fylld av intressanta fördrag om forskning som bedrivs i samarbete mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås. Temat för dagen är: digitalisering, vård och nyttiggörande.

Sedan 2013 driver Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås ett strategiskt forskningssamarbete. Samarbetet sker inom följande områden: design, textil och hållbar utveckling, informations- och kommunikationsteknik, vård och välbefinnande samt framtidens företagande och nya affärsmodeller.

Syftet med forskningssamarbetet är att utveckla konkurrenskraftiga forskarmiljöer som bidrar till att forskningsresultat kommer till verklig nytta utanför den akademiska världen.

Tid: 9 november 2016 kl.13:00 – 16:00
Plats: Högskolan i Skövde, hus D, sal 105

Program:
Kl.13:00 Inledning och välkomnande

Kl.13:10 Vård och välbefinnande:
Presentation av forskningsprojektet: KRAFT
Reflekterande KRAFT-givandesamtal till äldre personer med långvarig smärta.
Vad är ett KRAFT-givande samtal och hur går det till?
Vilka effekter har påvisats efter samtalen och vad händer fortsättningsvis i projektet?

Kl.13:45 Design, textil och hållbar utveckling:
- Kommunikation mellan människa och robot med hjälp av textil som registrerar handrörelser via mätning av muskelaktivitet och/eller direkt handrörelse.
- Textilier med integrerade sensorer som kan appliceras på robotar och därigenom stödja taktil kommunikation mellan människa och robot.
- Resultat från studier kring hur människor interagerar med robotar för att kommunicera olika känslor.

Kl. 14:20 Kaffe

Kl. 14:45 Framtidens företagande och affärsmodeller:
- Hur möter den västsvenska handeln digitaliseringens utmaningar?
- Handelns digitalisering – vad för ny teknik införs nu och hur påverkas konsumenters köpbeteenden?
- Strategiutveckling i traditionella handelsföretag: Hur kan etablerade och medelstora handelsföretag klara av handelns tekniksprång?

Kl. 15:20 Informations- och kommunikationsteknik:
Presentation av forskningssamarbete som resulterat i uppbyggnaden av ett småskaligt ambulansträningscenter på ambulanscentralen i Skövde.

Kl. 15:55 Avslutning

Kontakt:
Maria Kvarnmarker
E-post: maria.kvarnmarker@his.se
Telefon: 0500-448505


-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 12 400 studenter och drygt 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom fyra områden: biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy