Skip to main content

Högskolan tar initiativ till samverkan kring hållbarhetsmål

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 11:33 CEST

Högskolan i Borås vill samverka med andra aktörer i regionen för att utveckla en förståelse för FN:s globala mål och regionens mål för hållbar utveckling. Därför arrangerar man nu ett seminarium på temat ”En hållbar region” och bjuder in intresserade aktörer i regionen, från både offentlig verksamhet, organisationer och näringsliv.

I en paneldebatt som kommer att genomföras finns representanter för näringslivet, Borås stad, forskningsinstitut och Högskolan i Borås:

  • Björn Brorström, rektor för Högskolan i Borås
  • Catrin Virfalk, koncernchef, Speed Group, Borås
  • Hanna Lassing, VD, Kanico, Borås
  • Heidi Ström, HR-chef, Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS
  • Helena L. Nilsson, miljöchef och stf. regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen
  • Marianne Grauers, divisionschef, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
  • Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande, Borås stad

Björn Brorström, som har initierat seminariet förklarar varför han vill se ett engagemang från så många olika parter som möjligt:

– Vi tar tagit initiativ till att samla företrädare för olika organisationer för att få veta mer om hur hållbarhetsarbetet bedrivs och vilka utmaningarna är. Jag hoppas att seminariet kommer att vara inspirerande för det fortsatta arbetet med att hantera de stora samhälleliga utmaningarna och leda till ett ökat erfarenhetsutbyte.

Hur ser det fortsatta arbetet ut efter detta seminarium?

– Seminariet och de diskussioner som kommer att föras får visa på vilket sätt som det fortsatta samarbetet kan bedrivas. Givetvis kommer vi att fortsätta att ta initiativ till möten.

Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av frågor kring hållbar utveckling i regionen och som vill veta hur näringsliv och offentlig verksamhet förhåller sig till hållbarhetsmålen.

Datum och plats

Datum: 20 oktober 2016 (anmälan senast 17 oktober)

Sal: M402, Högskolan i Borås, Akademiplatsen 1, Borås

Mer information

Läs mer om seminariet ”En hållbar region”

Björn Brorström, rektor
E-post: bjorn.brorstrom@hb.se
Mobil: 0709-453470

Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås
E-post: birgitta.pahlsson@hb.se
Mobil: 0733-565424

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 12 400 studenter och drygt 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom fyra områden: biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy