Skip to main content

Högskolan vill satsa på konstnärlig forskning

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2012 09:15 CET

Sverige behöver stärka forskningen inom det konstnärliga området, säger rektor Björn Brorström i en kommentar till fredagens styrelsebeslut. Konstnärlig forskning stärker bland annat svensk export inom designintensiva branscher.

Högskolan i Borås är ett av blott tre lärosäten i landet med rätt att utfärda doktorsexamen inom det konstnärliga området, specifikt inom Textil och modedesign. Högskolans styrelse föreslår regeringen att den konstnärliga forskningen byggs ut.

– Konstnärligt utvecklingsarbete har bedrivits vid svenska universitet och högskolor under decennier. Nu när regeringen sedan några år öppnat för konstnärlig forskning så är det väsentligt att man också tillför nya medel, fortsätter rektor Brorström.

– Samtidigt bör vi vara medvetna om att forskningsresultat, som kan användas i näringslivet, förutsätter grundforskning. Högskolan kan inte utan resurstillskott bära ett ansvar för att sådan kommer till inom det konstnärliga området. Ytterligare resurser ger oss därför möjlighet att utveckla vår position som Sveriges centrum för forskning inom textil och mode, menar Björn Brorström.

200 fler ingenjörer och 50 sjuksköterskor
Det är i Sverige allvarlig brist på sjuksköterskor och ingenjörer. Styrelsen erbjuder regeringen att öka antagningen av studenter.

– Vi kan med bibehållen kvalité utbilda ytterligare 200 ingenjörer och 50 sjuksköterskor, säger Björn Brorström

Högskolan i Borås har aldrig varit större
Vid sitt sammanträde den 17 februari fastställde styrelsen även Årsredovisningen 2011 och Budgetunderlag för 2013-2015. Årsredovisningen konstaterar att Högskolan aldrig har varit större än 2011 med en omsättning på nästan 600 miljoner kronor och nästan 700 anställda. De externa medlen har ökat kraftigt och fler examina än någonsin tidigare, nästan 2 300, har utfärdats under året.

– Högskolan redovisade ett underskott. Detta är dock helt enligt vår plan. Vi har nämligen genomfört strategiska satsningar som finansieras med sparade medel. Fokus har varit kvalitetsarbetet med förstärkt pedagogiskt stöd och utbildning av våra lärare, förklarar rektor.

NOT: Universitets och högskolors budgetunderlag utgör bas för rege­rin­­­gens prioritering av resurser mellan olika utgiftsområden. Hög­skolan i Borås budgetunderlag utgör därmed grund för ut­bild­nings­­departementets budgetarbete för perioden 2013-2015

För mer information:
Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås, Tfn: 0709-453470, E-post: bjorn.brorstrom@hb.se-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 650 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin. Under 2010 har Högskolan i Borås fått fyra examensrättigheteratt bedriva forsk arutbildning inom tre områden. Ytterligare en pusselbit har därmed fallit på plats i vår strävan mot att bygga det kompletta professionslärosätet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera