Skip to main content

Högsta betyg till konstnärlig utbildning

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 13:16 CEST

Flera höga betyg delas ut till Högskolan i Borås från Universitetskanslärämbetet (UKÄ) i dag. Bland annat det högsta omdömet, ”Mycket hög kvalitet”, till Textilhögskolans modedesignutbildning.

– Det är fantastiskt! Jag är inte överraskad men glad med tanke på det kontinuerliga och gedigna arbete samt strävan som finns hos de som ansvarar för innehållet inom de konstnärliga utbildningarna, säger Anneli Schwartz, utbildningsansvarig på Textilhögskolan och får medhåll från högskolans prorektor, Martin Hellström.
– Det är utifrån studenternas prestationer som UKÄ gör sina bedömningar. Därför ska de känna sig stolta. Våra studenter får med detta en bekräftelse på vad de redan visste – nämligen att de studerar en konkurrenskraftig utbildning av mycket hög konstnärlig och akademisk kvalitet, som står sig väl även internationellt, säger han. 

Om granskningen

I UKÄ:s utvärderingar ingår det att granska studenternas examensarbeten. Examensarbetena inom konstnärliga utbildningar skiljer sig på många sätt från de mer traditionella arbetena, som vanligtvis är i form av uppsatser. Inom de konstnärliga utbildningarna kan arbetena vara allt från installationer och teateruppsättningar till skulpturer och filmer.

På utbildningarna som får mycket hög kvalitet ges studenterna till exempel bra möjligheter att få fördjupning i ämnet. De lärosäten som får det högsta omdömet får en extra "kvalitetspeng" av regeringen.

Erik Bresky, prefekt vid Institutionen Textilhögskolan, är nöjd och stolt över de konstnärliga utbildningarnas kvalitet.

– Mycket glädjande och ett erkännande för vår miljö. Stolt över både studenterna och personalen. Det stärker Högskolan i Borås och Textilhögskolans ställning inom det konstnärliga området. Vi är ju idag en av tre högskolor i Sverige med konstnärliga forskarexamensrättigheter, säger Erik Bresky, och Clemens Thörnqvist, professor i modedesign, håller med.
– Kul, efter många års arbete av både studenter och lärare. För mig visar det på vikten av ett tätt samarbete mellan lärare och studenter, forskning och utbildning.

Så här fördelar UKÄ sina omdömen för konstnärliga utbildningsprogram vid Högskolan i Borås:

Modedesign – konstnärlig kandidatexamen – Mycket hög kvalitet

Textil- och modedesign – konstnärlig masterexamen – Hög kvalitet

Textildesign – konstnärlig kandidatexamen – Hög kvalitet

Samma dag som EXIT14

Just i dag, när UKÄ rosar flera utbildningar i Borås, så är det dags för Textilhögskolans examensutställning EXIT14. Ett lyckat och talande sammanträffande, menar Anneli Schwartz.

– Kan det bli bättre? Jag är så glad och stolt för att det sammanfaller och är ytterligare ett erkännande för hela Textilhögskolans unika miljö. 

Kontakt

Margareta Zetterblom, studierektor för designutbildningar på Textilhögskolan vid Högskolan i Borås.
Telefon: 033-435 4858, eller 0702-625400. E-post: margareta.zetterblom@hb.se

Text: Erik Holmlund
Foto: Anna Sigge

Läs mer

Allt om årets examensutstallning - EXIT14

Till UKÄ:s hemsida där rapporten om konstnärliga utbildningar finns att läsa.


-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 13 300 studenter och 680 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera