Skip to main content

Hot och möjligheter med sociala medier i politiken

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2012 13:59 CEST

Google ser dig. Facebook också. Deras information om dina sökningar, vänner och vanor styr reklam till dig och vilka träffar du får när du söker information på internet. Finns det risker i det? Och vad händer med informationen när myndigheter kommunicerar via nätet?

Konferensen MSM, Mötesplats Sociala Medier, arrangeras nu för tredje gången av Borås Stad och Högskolan i Borås. Den handlar om internet, sociala medier och politik, och vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän, samt högskolans personal. I år är temat Hotbilder och Motbilder.

 – De två första konferenserna rörde mest möjligheterna med att skapa medborgardialog via sociala medier, säger Jan Nolin, professor vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås, och en av arrangörerna.
– Nu går vi ett steg längre och lyfter fram några av de faror som finns, men tar även upp positiva motbilder.

Multinationella företag äger informationen
Sociala medier är bra för att nå ut med information. De ger möjligheter till dialog och gör att man kan hitta kontakter för idéutbyten och problemlösningar. Därför har det blivit ganska självklart för politiker och tjänstemän att möta allmänheten via sociala medier.

– Men man tänker inte alltid på att det är multinationella företag som äger exempelvis Facebook och Google, säger Jan Nolin. Företagen samlar in information om användarna, utan att vi har insyn i hur de sedan använder den informationen. Och information är ju ett kapital.

Han berättar att en persons tidigare Googlesökningar styr vilka träffar den personen får vid nya sökningar, och att det därmed kan bli lättare att nischas in mot eventuella särintressen och extremism. Många företag lever på att sälja vidare information så att annonser kan skräddarsys utifrån vilka sökningar en person gjort och vilka vänner personen har.

Under konferensen kommer olika aspekter av hur den ökande kommunikationen via nätet påverkar politik, offentlig sektor, företag och individer att belysas och diskuteras. En av talarna är Marcin de Kaminski, en av grundarna till Piratbyrån och nu doktorand vid Lunds Universitet. Han ska tala om Nät och extremism – sociala medier som politisk arena.

Andra programpunkter är bland annat ”Bambuser och revolten i Nordafrika” med
Jonas Vig från Bambuser, en svenskutvecklad teknik för att direkt ladda upp videoklipp på webben, ”Sociala medier och medborgerliga rättigheter” samt ”Arbeiderpartiet tar sosiale medier 2 skritt vidare?”

Läs hela programmet

Datum: tisdagen den 8 maj
Tid: kl 13.00 – 18.00
Plats:
Sparbankssalen, Sandgärdet, Högskolan i Borås
Kontakt:

Janne Pehrsson, Borås Stad, telefon: 0704-55 71 02
Jan Nolin, Högskolan i Borås, telefon: 033-435 43 36

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 650 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin. Under 2010 har Högskolan i Borås fått fyra examensrättigheteratt bedriva forsk arutbildning inom tre områden. Ytterligare en pusselbit har därmed fallit på plats i vår strävan mot att bygga det kompletta professionslärosätet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera