Skip to main content

​Hur kan den svenska skolan stärkas med forskningens hjälp?

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2017 10:00 CEST

Fotograf: Anna Sigge

”Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” står det i Skollagen. Under politikerveckan i Almedalen håller Högskolan i Borås ett seminarium om varför den vetenskapliga grunden anses så viktig för skolan, samt vilka möjligheter och utmaningar som följer utvecklingen mot en starkare forskningsförankring.

Kan en starkare forskningsförankring göra den svenska skolan bättre? I så fall på vilket sätt? Och leder satsningarna på forskningsförankring till bättre lärare och därmed till att fler elever når upp till uppsatta kunskapsmål? Under seminariet kommer vi att diskutera dessa frågor. Vi kommer även att försöka utreda vad forskningsförankring egentligen innebär. Handlar det om att öka antalet vetenskapligt skolade lärare i undervisningen och se till att utbildningsinnehållet är vetenskapligt baserat, eller är det lika viktigt att det bedrivs forskning på skolans verksamhet, som en del i arbetet med utvärdering och planering för framtiden? Panelen består av representanter från akademi och profession samt myndighetsrepresentanter och politiskt ansvariga.

Lill Langelotz, universitetslektor i pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås, berättar om seminariet:

– Enligt den svenska skollagen ska verksamheten i skolan vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Samtidigt har en idé och evidensbaserad praktik lanserats som ett svar på skolans problem. Detta kommer vi att diskutera, men även hur forskningsförankring kan ta sig olika uttryck och vad det betyder.

Seminariet vänder sig till alla intresserade, men främst till lärare, rektorer, politiker, skolorganisationer och skolmyndigheter.

Därför är detta viktigt (se videoinslaget med Lill Langelotz):

Paneldeltagare:
Lena Hallengren (S), riksdagsledamot och ordförande i Utbildningsutskottet
Erik Bengtzboe (M), riksdagsledamot och ledamot i Utbildningsutskottet
Annika Lovén, verksamhetscontroller/enhetschef, Förskola & Grundskola, Kungsbacka kommun
Lena Adamson, direktör, Skolforskningsinstitutet
Lill Langelotz, universitetslektor i pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås
Per Kornhall, bloggare och debattör, Skolvärlden

Moderator: Martin Hellström, professor och rektor, Högskolan Väst

Välkommen till seminariet!

Tid: Torsdag 6 juli, kl. 15:00-16:00
Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet på Strandvägen
Arrangör: Högskolan i Borås

Kontakt: Lill Langelotz, 0739-257959; lill.langelotz@hb.se

Se hela högskolans seminarieprogram under Almedalsveckan.

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 12 000 studenter och drygt 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom fyra områden: biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera