Skip to main content

Hur ska vårt digitala kulturarv förvaltas för framtiden?

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 08:30 CET

Högskolan i Borås ingår i det internationella forskningsprojektet PERICLES som beviljats 12,3 miljoner euro för perioden 2013-2016. Högskolans del av budgeten är 10 miljoner svenska kronor. Projektet syftar till att studera hur vi i framtiden bäst ska bevara vårt digitala kulturarv – en ständigt aktuell fråga i dagens digitala samhälle. Professor Sandór Darányi är lokal koordinator för projektet.

PERICLES - Promoting and Enhancing Reuse of Information throughout the Content Lifecycle taking account of Evolving Semantics- är en uppföljare av EU-projektet Shaman som avslutades 2011.

PERICLES startar nu i början av 2013 med en total budget på 12,3 miljoner euro, varav 9,6 miljoner är beviljade av EU-Kommissionen. PERICLES löper 2013-2016 och Högskolan i Borås del av budgeten omfattar 10 miljoner kronor. Högskolan i Borås arbete leds och koordineras av professor Sándor Darányi vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.

Elva partners i sex europeiska länder

Projektets internationella konsortium lanserar sitt flaggskepp inom Sjunde ramprogrammets område ICT – Information and Communication Technologies. Det är elva partners i sex europeiska länder som kommer att arbeta med digitalisering av data i industriella miljöer samt digitalisering av vårt kulturarv för att bevara dessa för kommande generationer. Projektets tema är av stor betydelse för Europas digitala agenda och påverkar hela vårt samhälle genom att ge förutsättningar för en hållbar förvaltning av information som sträcker sig århundraden framöver.

Professor Sándor Dáranyi berättar mer om projektet

Kontakt
Sándor Dáranyi, E-post: Sandor.Daranyi@hb.se (befinner sig i Australien men svara på mail)
Elena Maceviciute, Tfn: 0706-034143 eller 033-435 4355, E-post: Elena.Maceviciute@hb.se


-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 695 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin. Under 2010 har Högskolan i Borås fått fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy