Skip to main content

Informationssökning – en allt viktigare del av undervisningen

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 09:00 CEST

Informationsflödena i samhället ökar och det blir allt viktigare att studenter är bra på att hitta rätt i informationen. På Högskolan i Borås arbetar man sedan flera år med en unik struktur för undervisning i informationssökning – den så kallade Boråsmodellen.

Att söka information kan vara komplicerat och det omfattar mycket mer än att skriva in en fras i en sökmotor. Det gäller att behärska källkritik och kunna värdera avsändaren till informationen, att söka effektivt i databaser och att på ett strukturerat sätt använda olika sorters källor som kompletterar varandra.

Undervisning om informationssökning blir bäst om den integreras i en annan kurs, där studenterna har ett verkligt behov av att söka information.

– Sökningarna är svåra att lära sig teoretiskt och därför är det viktigt att sådan undervisning kommer in i utbildningens kurser, säger bibliotekarien Karin Süld.

– Det unika med Boråsmodellen är att det är studierektor eller utbildningsledare som avgör i vilka kurser den här undervisningen ska integreras, säger bibliotekarien Eli Bytoft Nyaas. Det gör att vi har ett helhetsperspektiv och att momentet kommer in precis där och när det behövs.

Det är fem bibliotekarier som undervisar i informationssökning vid Högskolan i Borås. Dessutom erbjuder högskolans bibliotek support i sökning av olika slag, även som drop in.

– När de relevanta kurserna har identifierats samarbetar vi med lärarna för att lägga upp undervisningen på bästa sätt, både innehållsmässigt och när i kursen den ska komma in, säger Karin Süld. Oftast kommer studenterna till oss gruppvis och sitter i vår datorsal och arbetar. Där kan vi både ha genomgångar och hjälpa dem individuellt.

En viktig detalj, enligt bibliotekarierna, är att den aktuella kursen har en inlämningsuppgift som kräver speciell information och som studenterna får arbeta med under informationssökningsmomenten.

– Kunskaper i informationssökning uppskattas ute i arbetslivet, så det är bra för våra studenter att ha med sig efter utbildningen, säger Eli Bytoft Nyaas.

För mer information
Karin Süld, tfn: 033-435 4039, E-post: karin.suld@hb.se

Text och foto: Lena M Fredriksson
Texten är fri för publicering. Ange fotografens namn vid fotopublicering.

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 13 800 studenter och 690 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy