Skip to main content

Internationellt projekt för att öka flickors intresse för teknik och naturvetenskap

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 11:08 CET

På universitetet i Hull samlades i början av november de lärare och forskare som är aktiva i utbildningsprojektet GIGS, som syftar till att öka elevers intresse för naturvetenskap och teknik.

Hur kan man få fler flickor intresserade av naturvetenskap och teknik? Under tre år ska Högskolan i Borås tillsammans med Sandgärdskolan i Sandared att delta i ett europeiskt samarbetsprojekt som syftar till att öka elevers intresse för naturvetenskap och teknik genom att inkludera globala frågor och digital teknik.

Förutom ökat intresse för naturvetenskap och teknik har det Erasmusfinansierade projektet som mål att hjälpa lärare inom de aktuella ämnena att föra in digital teknik och ett ökat globalt perspektiv i sin undervisning. Det handlar också om att foga samman digitalt lärande i en global kontext med skolans lokala undervisningstraditioner i de naturvetenskapliga ämnena.

– Vi behöver få fler intresserade av att utveckla sina kunskaper inom teknik, matematik och naturkunskap – inte minst flickor. Många av de globala problem vi står inför kan lösas med hjälp av just naturvetenskap eller teknik, och eftersom vi vet att flickor ofta är intresserade av globala frågor och hållbar utveckling har vi valt att utgå från den typen av frågor i det här projektet, säger Anne-Sofie Mårtensson som är universitetslektor vid Högskolan i Borås.

Står på flera ben

I projektet medverkar skolor, lärosäten och forskningsinstitut från Storbritannien, Polen, Cypern och Sverige. Anne-Sofie Mårtensson och kollegan Tobias Ruhtenberg är tillsammans med lärare från Sandgärdskolan nyss hemkomna från ett uppstartsmöte för projektet vid universitetet i Hull i Storbritannien.

– Det är spännande att vara med i ett utvecklingsprojekt som står på flera ben – forskarna från högskolan och vi som är lärare i skolan bidrar med olika perspektiv, samtidigt som eleverna också är med och aktivt bidrar till innehållet i projektet, säger Per Selin som är lärare på Sandgärdskolan.

– För oss på Högskolan i Borås är det här är ett oerhört angeläget projekt på många plan. Att arbeta med hållbar utveckling och digital teknik är några av de lokala mål vi har satt upp för våra lärarutbildningar. I det här projektet får vi möjlighet att utveckla nya sätt att ta oss an de här frågorna samtidigt som vi får en inblick i hur man arbetar med dem i andra länder, fortsätter universitetsadjunkt Tobias Ruhtenberg.

FN:s mål för hållbar utveckling

Projektet tar sin utgångspunkt i FN:s mål för hållbar utveckling, och kommer att löpa över tre år. Under projektets gång kommer man ta fram en digital resursplattform och ett digitalt läromedel, där elever deltar och stå för det faktiska skrivandet. I sommar kommer därför elever från Sandgärdskolans årskurs nio att få träffa elever från de andra länderna i projektet i Warszawa, där man gemensamt ska ta fram ett läromedel som ska kunna användas för undervisning i årskurs sex.

– Det ska bli intressant att se hur eleverna själva formulerar ett läromedel i naturvetenskap och om detta leder till att intresset för ämnet ökar bland de andra eleverna, avslutar Jonas Tengblad som är lärare på Sandgärdskolan.

Fakta

GIGS står för ”Girls into Global STEM”, vilket innebär att man vill att flickor världen över ska ge sig in i karriärer inom naturvetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik.

Kontaktuppgifter

Anne-Sofie Mårtensson, universitetslektor

033-435 4505, anne-sofie.martensson@hb.se

Tobias Ruhtenberg, universitetsadjunkt

033-435 5951, 0704-957972, tobias.ruthenberg@hb.se

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 12 400 studenter och drygt 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom fyra områden: biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy