Skip to main content

Klagomål inom äldreomsorgen – gör de någon skillnad?

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 17:01 CET

Vad händer med klagomål som läm­nas till hemtjänst och äldreboenden? Och vad händer med de rapporter som personalen skriver om misstänkta missförhållanden? Leder dessa till någon förbättring för omsorgstagar­na? Detta är några av de frågor som undersökts i en kvalitativ studie.

Den 26 februari arrangerar FoU Sjuhärad Välfärd ett seminarium om klagomål inom äldreomsorgen. Inger Kjellberg presenterar sin dok­torsavhandling där klagomål och rap­porter om missförhållanden (lex Sar­ah) har studerats från ett brukarperspektiv.

Studien utgår från sju fallbeskrivnin­gar där tre omsorgstagare och två an­höriga framfört klagomål och två undersköterskor rapporterat om misstänkta missförhållanden på äldreboenden. Utöver det material som ingår i fallbeskrivningarna har brukarråd observerats, klagomål och lex Sarah-rapporter från olika stadsdelar samlats in och analyserats. Enhetsche­fer och tjänstemän inom äldreomsorgen har även intervjuats.

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur klagomål och rapporter om missförhållanden fungerar i äldreomsorgens praktik och vilka funktioner de fyller.

Inger Kjellberg är fil. dr. vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

 

Mer information
Seminariet är öppet för föranmälda deltagare. Media välkomnas att delta och ställa frågor.  

Datum 
Tisdag 26 februari, 2013

Tid/plats
kl.14:00-16:00, Högskolan i Borås, Lokal: D209.

Kostnadsfritt:  
Dagen är kostnadsfri men antalet platser är begränsat.
Fika serveras till självkostnadspris.

Anmälan 
Görs via mail till fous@hb.se eller genom att ringa FoUS administratör,
tel: 033-435 47 06.

 

Kontaktpersoner 

Upplysningar:
Eva Höglund, samordnare FoU Sjuhärad Välfärd,
tel: 033-435 4162, mobil: 0707-455 73 53,
e-post: eva.hoglund@hb.se


Presskontakt: 
Anna Nilsson, kommunikatör FoU Sjuhärad Välfärd,
tel. 033-435 47 90, mobil 0732-30 59 30,
e-post anna.nilsson@hb.se

 

-----------------------------------

FoU Sjuhärad Välfärd är kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet med fokus på samverkan mellan hälso-, sjukvård och socialtjänst. Arbete bedrivs kring behovsgrupperna äldre, funktionshindrade, barn och unga, människor med beroendeproblematik, familjer i utsatta livssituationer och socioekonomiskt utsatta grupper.

Ägarparter är Borås Stad, Bollebygds kommun, Herrljunga kommun, Högskolan i Borås, Marks kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulricehamns kommun, Vårgårda kommun samt Västra Götalandsregionen.

FoU Sjuhärad Välfärd administreras av Högskolan i Borås och finns även lokaliserad i högskolans lokaler.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy