Skip to main content

Kraftsamling för stärkt skydd kring barn och unga

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 07:30 CET

Hur kan den sociala barn- och ungdomsvården stärkas i Sjuhäradskommunerna, så att den på bästa sätt ger skydd och stöd till barn och unga? Det vill FoU Sjuhärad Välfärd och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund diskutera med förtroendevalda och ledande tjänstemän, som bjuds in till upptaktsmöte 21 januari. På plats finns även regeringens nationella samordnare Cecilia Grefve samt Kjerstin Bergman och Åsa Furén-Thulin, SKL.

Medier har på senare år beskrivit en socialtjänst i kris som lett till att en del barn farit illa. Att barn och unga får det stöd och skydd de behöver är en angelägen uppgift för den sociala barn- och ungdomsvården, och regeringens nationella samordnare har i uppdrag att driva på utvecklingen av denna.

Samordnarens uppdrag bedrivs i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. SKL har utarbetat en handlingsplan kring utvecklingen av den sociala barn- och ungdomsvården, och arbetar för att alla landets kommuner ska ta fram egna regionala utvecklingsplaner med utgångspunkt från denna.

Initiativet till upptaktsmötet kommer från FoU Sjuhärad Välfärd och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, som vill få igång ett konstruktivt samtal och en kraftsamling för att stärka utvecklingsarbetet och lösa krisen i ett långsiktigt perspektiv.

En riktad inbjudan har därför gått ut till förtroendevalda och ledande tjänstemän i Sjuhärads-kommunerna, liksom till forskningsledare inom berörda områden.

Läs mer i inbjudan.

Datum och tid: Torsdag 21 januari, kl. 8:30-12:00.
Plats: First Hotel Grand Konferens, Hallbergsplatsen 2, Borås. Lokal: Älvsborgssalen.

Upplysningar:

Catherine Larsson, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 0708-85 38 37
Margareta Lundberg Rodin, FoU Sjuhärad Välfärd, 0732-30 59 04

******************************************************************************************************

FoU Sjuhärad Välfärd är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet. Fokus ligger på samverkan mellan hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst. Ägarparter är Högskolan i Borås, Västra Götalandsregionen, Borås Stad och kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. FoU Sjuhärad Välfärd administreras av Högskolan i Borås och finns i högskolans lokaler.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tillvaratar kommunernas gemensamma intressen och utvecklar gränsöverskridande samarbeten. Förbundet arbetar med frågor som berör tillväxt och regional utveckling, infrastruktur och transporter, kultur, miljö, samhällsplanering, utbildning och social välfärd och hälsa. Förbundet har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv och har som mål att stärka Sjuhärad som ett bra område att bo, arbeta och leva i.

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 13 000 studenter och 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy