Skip to main content

Länsförsäkringar i Älvsborg finansierar stipendier till högskolans studenter

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 09:00 CEST

Länsförsäkringar i Älvsborg har instiftat ett stipendium till bästa studentuppsats vid Högskolan i Borås. De fyra första uppsatserna belönades under fredagens Akademiska högtid.
– Vi tror mycket på studier och forskning. Det bidrar till ständiga förbättringar i samhället, säger Sten Lundqvist, vd, Länsförsäkringar i Älvsborg.

Stipendiet är på 25 000 kronor per uppsats och vid årets Akademiska högtid på högskolan den 19 oktober delades fyra stipendier ut. Länsförsäkringar i Älvsborg kommer att fortsätta finansieringen av stipendiet i ytterligare två år.

– Vi på Högskolan i Borås är tacksamma över den finansiering av stipendier som Länsförsäkringar i Älvsborg bidrar med. Det ger möjligheter att premiera och lyfta fram särskilt goda exempel på studenters arbeten, säger Staffan Lööf, utvecklingsdirektör.

 

För mer information
Staffan Lööf, Tfn: 033-435 41 41 Mobil: 0708-164 190, E-post: staffan.loof@hb.se

Fyra uppsatser vid högskolan uppmärksammades och belönades med 25 000 kronor:

Civilekonomutbildningen, Institutionen Handels- och IT-högskolan
Elin Bornefalk och Andreas Hult: “The pursuit of strategic CSR – rethinking capitalism in developing countries”.
Motivering: Uppsatsen behandlar ett komplext problem kring hållbarhet i ett internationellt perspektiv och på ett sätt som gör den internationellt kommunicerbar.

Distriktssjuksköterskeutbildningen, Institutionen för vårdvetenskap
Beate Stien: ”Det är patienten som behandlas inte symtomet: Distriktssköterskans erfarenheter av det preventiva arbetet med patienter som har hypertoni”.
Motivering: Ämnesvalet är aktuellt och detta specifika val lyfter fram en av folksjukdomarna i Sverige, nämligen hypertoni d.v.s. högt blodtryck. Denna studie är en viktig del för fortsatt förbättring av distriktssköterskans yrkesutövning i mötet med patienter med högt blodtryck genom att utveckla det preventiva arbetet enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och stöd.

Ambulanssjuksköterskeutbildningen, Institutionen för vårdvetenskap
Tobias Molander och Kin Tran: ”Kvalitetsgranskning av svenska ambulanssjukvårdens behandlingslinjer rörande patienter med svår sepsis och septisk chock”
Motivering: Uppsatsen är högaktuell i relation till pågående organisationsproblematik inom svensk ambulansvård. Denna nationella kartläggning ger tyngd åt uppsatsens slutsatser och kan därför komma att vara vägledande i av hur ambulanssjukvården kan kvalitetssäkras och brister synliggöras.

Pedagogiskt arbete, Institutionen för pedagogik
Majid Jaffari: Utbildning och integration: om hur invandrade akademiker integreras inom högre utbildning. Magisteruppsats i pedagogiskt arbete.
Motivering: Uppsatsen behandlar ett aktuellt ämne med hög professionsrelevans där högskolans egen praktik utsätts för granskning. Den stimulerar till en vidare diskussion om en växande studentkategori.

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 695 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin. Under 2010 har Högskolan i Borås fått fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy