Skip to main content

Libraries, black metal and corporate finance – ny bok samlar forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 09:00 CEST

Den nya antologin Libraries, black metal and corporate finance från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, speglar den forskning som i dag sker inom området biblioteks- och informationsvetenskap.
– Antologin börjar med ett historiskt perspektiv och slutar med dagens strategier inom forskning och utbildning, säger bokens redaktörer Anders Frenander och Skans Kersti Nilsson.

Antologin Libraries, black metal and corporate finance är ett resultat av den jubileumskonferens som Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan arrangerade i Borås 2012 med anledning av sitt 40-års jubileum. Konferensen samlade forskare och professionella inom biblioteks- och informationsvetenskap från de nordiska och baltiska länderna. Konferensprogrammet gav en överblick av aktuell forskning och utbildning i länderna.

Antologin innehåller nio vetenskapligt granskade artiklar.

– Ett flertal olika perspektiv och forskningsområden presenteras här: Utvecklingen av folkbibliotek i de nordiska länderna, barnbibliotek förr och nu, spridning av litteratur i bloggar och bokcirklar, länkad data, samt formella och informella informationskällor i corporate finance. Artiklar om aktuella tankar kring utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap såväl som design av kurser på masternivå för både teoretiska och pragmatiska syften presenteras också, berättar redaktörerna.

Antologin riktar sig främst till forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap, men den är också av intresse för studenter.

Release
Välkommen på releaseparty för antologin på Högskolan i Borås.

Datum: 20 juni
Tid: 10:00
Plats: Loungen, Biblioteket, Högskolan i Borås

Rektor Björn Brorström och redaktörerna presenterar boken.

För mer information, kontakta redaktörerna:
Anders Frenander, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan
Telefon: 033-435 44 72
E-post: anders.frenander@hb.se

Skans Kersti Nilsson, universitetslektor i i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan
Telefon: 033-435 40 76
E-post: kersti.nilsson@hb.se

Fakta
Antologin är en del av Högskolan i Borås rapportserie ”Vetenskap för profession”.

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 13 800 studenter och 690 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy