Skip to main content

Ny bok om kristen antinazist presenteras i Borås och Berlin

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2018 08:30 CEST

Prästen Birger Forell har i internationell forskning jämställts med Folke Bernadotte och Dag Hammarskjöld. Dessa tre svenskar har utmärkt sig när det gäller internationella insatser under efterkrigstiden. Nu släpps en ny bok om Forells livsgärning.

I år är det 125 år sedan Birger Forell föddes. Detta uppmärksammas nu i tre för Forells livsgärning mycket betydelsefulla städer: Borås, Espelkamp och Berlin. I samband med firandet i Borås (22 september) och Berlin (14 oktober) presenteras boken En utsträckt hand till masseländets land: Antinazisten och Tysklandsvännen Birger Forell 1893–1958 av idé- och lärdomshistorikern Johan Sundeen, docent och universitetslektor vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.

1944 grundade Birger och hustrun Calise Forell Kommittén för kristen efterkrigshjälp. Med Borås som bas organiserade de stora hjälpsändningar till ett sönderbombat Tyskland. Birger Forells mest monumentala insats var grundläggandet av flyktingsstaden Espelkamp. Kring ett antal ammunitionsmagasin växte en ny samhällsgemenskap fram.

I En utsträckt hand till masseländets land tecknar Johan Sundeen ett porträtt av Birger Forell genom att gestalta dennes dramatiska livsgärning, som präglades av en stor kärlek till det tyska folket och tyskt andligt liv. Johan Sundeen kommenterar:

– Till Forells betydelse hör att han gjorde Europa medvetet om nationalsocialisternas förföljelser av kyrkorna. Under Tredje rikets tid stod Forell i nära kontakt med den oppositionella Bekännelsekyrkans ledande män.

Kristenhetens historia under 1900-talet ger tyvärr många exempel på hur intellektuella kristna låtit sin livsåskådning korrumperas av totalitära ideologier, både av nationalsocialism och av marxism-leninism. Birger Forell företrädde en konsekvent antitotalitär åskådning.Han är för många en förebild när det gäller vårt ansvar för medmänniskan. Under Forells tid som kyrkoherde i Borås förvandlades delar av församlingshemmet till ett packhus, där förnödenheter och kläder staplades från golv till tak.

Fakta: Johan Sundeen är docent i idé- och lärdomshistoria och verksam som forskare och lärare vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Han har tidigare bland annat gett ut boken 68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965–1989 som fått stor uppmärksamhet.

En utsträckt hand till masseländets land: Antinazisten och Tysklandsvännen Birger Forell 1893–1958 utgör den 44:e boken i rapportserien Vetenskap för profession som ges ut vid Högskolan i Borås.

Välkommen till boksläpp!

Datum: 27/9 kl. 13:00
Plats: C432, Högskolan i Borås, Allégatan 1, Borås

Föreläsningar

På söndagen före boksläppet, den 22/9,  hålls också två föreläsningar om Birger Forell i samarbete med Svenska kyrkan i Borås:
Plats: Sparbankssalen, Högskolan i Borås
11:30-12:30: Föreläsning Johan Sundeen, Högskolan i Borås: Ett liv för Tyskland: Antinazisten och återuppbyggnadsarkitekten Birger Forell 1893-1958.
13:45-14:30: Föreläsning Klaus Loscher, Högskolan i Borås:Studier och själavård bakom taggtråd – Birger Forell och Norton Camp. (Klaus Loscher är präst och teologie doktor från Bayreuth, Tyskland. Han har doktorerat med en avhandling om Forells insatser för tyska krigsfångar i England).

Kontakt för mer information:

Johan Sundeen, mobil 0733-566140, e-post: johan.sundeen@hb.se

Läs mer

Johan Sundeens forskarprofil.

En utsträckt hand till masseländets land: Antinazisten och Tysklandsvännen Birger Forell 1893–1958 (pdf).

Rapportserien Vetenskap för profession.

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 11 000 studenter och 730 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examenstillstånd på forskarnivå inom  biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy