Skip to main content

Ny bok uppmärksammar Humboldt-jubiléet

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 07:09 CET

Med anledning av att det i år är 200 år sedan Humboldtuniversitetet i Berlin grundlades, så genomförs en rad jubileumsrelaterade aktiviteter runt om i Europa. Nu uppmärksammas 200-årsfirandet i en bok som innehåller bidrag av en rad namnkunniga svenska human- och samhällsvetare, och som ges ut av Högskolan i Borås.

Språkfilosofen Wilhem von Humboldt drog som preussisk ämbetsman upp riktlinjer för ett nytt universitet i Berlin, vilket kom att bli mönsterbildande för det moderna europeiska lärosätet. Inte minst i Sverige blev Humboldts inflytande stort. Hans namn förknippas med bildning och med universitetens autonomi i förhållande till staten. Mest känd är Humboldt kanske för att ivrigt ha förespråkat ett nära samband mellan forskning och utbildning; vilket ingalunda var självklart i början av 1800-talet.

Får man tro filosofen Hans Ruin, som är professor vid Södertörns högskola, så är de tiotalet Humboldt-seminarier som anordnas vid Högskolan i Borås ”den mest ambitiösa” yttringen i Sverige med anledning av 200-årsjubiléet. Detta omdöme fällde Ruin då han i förra veckan föreläste på Högskolan i Borås om bildning med utgångspunkt i Humboldts reflektioner över översättandets problem.

I dag utkommer en dokumentation av de fyra första Humboldt-seminarierna.  Detta i form av en antologi med bidrag av bland andra Sven-Eric Liedman, professor em. i idé- och lärdomshistoria, Mats Benner, professor i forskningspolitik, samt Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi och prorektor vid Uppsala universitet.

 Bibliotek- och informationsvetaren Maria Lindh är tillsammans med idé- och lärdomshistorikern Johan Sundeen redaktör för boken som bär samma namn som seminarieserien, dvs. Från Högskolan i Borås till Humboldt: Perspektiv på universitetsidén under 200 år. Maria Lindh gläds över att vårens föreläsningar nu finns samlade i bokform:

– Det är vår förhoppning att antologins bidrag ska stimulera till nya samtal om vilka roller universitet och högskolor har idag.

 

För ytterligare information, kontakta Johan Sundeen, 0733- 566 140 johan.sundeen@hb.se

Boken finns i digital form här: http://bada.hb.se/handle/2320/6812

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 650 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera