Skip to main content

Ny lärobok tar nytt grepp i matematikundervisningen

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 08:00 CET

En ny lärobok i matematik har sett dagens ljus. Författare är två lärare på Högskolan i Borås. Med nya grepp ska förståelsen för matematik växa hos studenterna.

Anders Bengtsson, forskare i teoretisk fysik och lärare i matematik, och Dragu Atanasiu, professor i matematik, har slagit sina kloka huvuden ihop och tagit fram en lärobok som inte är som andra läroböcker i matematik. De har tagit ett helt nytt grepp på ”Modern differential- och integralkalkyl”.

– Vi har båda två många års erfarenhet av att undervisa i matematik. Redan när vi började undervisa fanns det vissa svårigheter. På väldigt kort tid, två grundkurser i matematik, skulle studenterna pressa in ofantligt mycket material utifrån förväntade mål och de kursböcker som fanns tillgängliga, säger Anders Bengtsson.

Inte nog med att studenterna skulle smälta olika beräkningssätt, de skulle också lära sig en massa matematiska begrepp och abstrakta funktioner på kort tid.

Har länge velat göra en kursbok

Anders Bengtsson hade under många år velat skriva en lärobok, men inte haft någon bra ingångsidé. Dragu Atanasiu hade också länge velat skriva en lärobok. Han har haft en ingångsidé, men inte riktigt vetat hur han skulle utveckla den. För ett par år sedan började de ta fram utbildningsmaterial i kompendieform som de använde på kurserna för ingenjörsstudenter på Högskolan i Borås. Detta material blev grunden till den nya läroboken. Dragu satt inne med en angreppsvinkel i undervisningen – att börja med polynom, de enklaste elementära funktionerna i matematiken. Dessa går att beräkna med de vanligaste räknesätten.

– Börjar man där får man med allt. Vi börjar i vår bok med de enklaste funktionerna och får under vägens gång med alla metoder och tillämpningar. Vi börjar med det viktigaste. Först därefter blir det en upptrappning mot svårare och svårare matematiska problem, men hela tiden följer grunderna med, förklarar Dragu Atanasiu.

– I traditionell matematikundervisning följer man en logisk istället för en pedagogisk struktur. Vi har i vårt material vågat göra på ett annat sätt och får med både metoder och tillämpningar på samma gång, säger Anders Bengtsson.

Boken är tänkt att användas i den första grundkursen i matematik för högskoleingenjörer, men den kan även användas till blivande ekonomer.

Kontakt

Anders Bengtsson, Tfn: 033-435 46 07, E-post: anders.bengtsson@hb.se
Dragu Atanasiu, Tfn: 033-435 46 59, E-post: dragu.atanasiu@hb.se

Titel: Modern differential- och integralkalkyl
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 9789144110790

Text och foto: Solveig Klug

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 13 000 studenter och 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.