Skip to main content

Ny masterutbildning i digital handel

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2017 11:45 CET

Foto: Suss Wilén

Från hösten 2017 kan den som har en kandidatexamen i företagsekonomi läsa vidare på det nya masterprogrammet Management av digital handel vid Högskolan i Borås. Syftet är att förse distanshandelsföretag med stärkt spetskompetens.

–Många handelsföretag har ett uttalat behov av en utbildning i Borås som kan bidra med avancerad kompetens inom de områden som är viktiga för deras verksamheter, säger Daniel Hjelmgren som är studierektor och har huvudansvar för det nya masterprogrammet.

Idén kommer från näringslivet

Masterprogrammet vänder sig till studenter som vill fördjupa sina kunskaper i aktuella frågor som berör digital handel. Digital handel innefattar distanshandel, men handlar även om att vanliga butiker idag blir mer och mer digitala och erbjuder lösningar som till exempel självscanning, pekskärmar och tjänster kopplade till smarta telefoner. Själva idén till att starta en masterutbildning i ämnet kommer direkt från näringslivet och organisationen E-handelsstaden Borås.

–Vi kommer samarbeta med näringslivet och det omgivande samhället, förklarar Daniel Hjelmgren. Vi har bland annat en referensgrupp med representanter från flera företag i Boråsregionen som är med och bidrar med input till planering och utveckling av programmet. Studenterna kommer också att inom ramen för en femtonpoängskurs få chans till praktik på företagen.

Många yrken att välja på

Masterprogrammet innehåller studier i företagsekonomiska ämnen som marknadsföring och ledarskap men även studier inom områden som data-mining och e-business, vilka är viktiga områden för handelsföretagen.

–Eftersom utbildningen är tänkt att förbereda programstudenterna för strategiskt arbete väntar dem senare ett brett spektra av intressanta yrken – marknadsanalytiker, controller, affärsutvecklare, med flera – som i sin tur kan leda mot högre befattningar som till exempel marknadschef, ekonomichef eller VD.

–Idag sker över 40 procent av all e-handel i Sverige via företag och företagslösningar i Boråsregionen. Vi ser det som både logiskt och strategiskt viktigt att det är just Högskolan i Borås som är med och bidrar till kunskapsutvecklingen inom detta område, avslutar Daniel Hjelmgren.

Ansökan till masterprogrammet kan göras från och med 15 mars. För att vara behörig till programmet behövs en kandidatexamen i företagsekonomi.

Läs mer om masterprogrammet Management av digital handel

Kontakt

Daniel Hjelmgren, studierektor
E-post: daniel.hjelmgren@hb.se
Tfn: 0706-87 91 33

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 12 400 studenter och drygt 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom fyra områden: biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy