Skip to main content

Ny vårdmodell för ambulanssjukvård testas i Sjuhärad

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 13:28 CEST

Den 16 september presenterar Gabriella Norberg, doktorand i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, sitt forskningsarbete kring samverkan mellan ambulans, vårdcentral och kommun, ”Vård på rätt vårdnivå”.
– Förhoppningen är att forskningsprojektet ska leda till en ny vårdmodell där ambulanssjuksköterskan i samråd med distriktsläkaren tar beslut om vård på vårdcentralen – då patienten har behov av vård på den nivån, säger Gabriella Norberg.

Projektet presenteras på FLISA-konferensen den 16-18 september, arrangerad av Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård. Det är en konferens kring patientsäkerhet med fokus på god och säker vård. Föreningens främsta syfte är att verka för att med gemensamma kompetenser utveckla den svenska ambulanssjukvården.

Projektet ”Vård på rätt vårdnivå” bedrivs sedan våren 2013 i kommunerna Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn och syftet med projektet är att utveckla en modell där ambulanssjuksköterskan bedömer patientens vårdbehov och erbjuder patienten vård på ändamålsenlig vårdnivå utan minskad tillit till vården.

I forskargruppen bakom projektet ingår professor Maria Nyström, docent Birgitta Wireklint Sundström, professor Johan Herlitz, lektor Göran Jutengren och doktoranden Gabriella Norberg vid Högskolan i Borås samt docent Lennart Christensson, Hälsohögskolan i Jönköping.

– Vi ska göra en vetenskaplig utvärdering av konsekvenserna av att direkt komma till rätt vårdnivå. Framför allt tittar vi på hur patienten själv upplever det, om patienten har tillit till det här nya sättet att få vård, beskriver professor Johan Herlitz.

På konferensen kommer Gabriella Norberg att presentera vad studien hittills – med cirka en tredjedel av datainsamlingen avklarad – visar, bland annat vilka de vanligaste sjukdomstillstånden är som bedömts av ambulanssjuksköterskor, hur stor andel av utryckningarna som är ”larm”, ”brådskande” respektive ”transport” och hur många som sedan efter bedömning eventuellt omprioriteras samt hur könsfördelningen ser ut bland de inkluderade patienterna.

Länsförsäkringar Älvsborg medfinansierar VRV-projektet och säger så här om sitt engagemang:

– Vi tycker att det är väldigt viktigt att vara engagerade i samhällsfrågor och projekt som har med miljö och hälsa att göra, säger Kerstin Häregård, kommunikationschef på Länsförsäkringar Älvsborg.

Text: Eva-Lotta Andersson (kommunikatör Högskolan i Borås)

VÅRD PÅ RÄTT VÅRDNIVÅ (VRV)
Mer information om VRV-projektet hittar du här: www.hb.se/vhb/vrv

Gabriella Norberg, Johan Herlitz och Birgitta Sundström Wireklint finns på plats på konferensen den 16 och 17 september, och Gabriellas föredrag ligger den 16 september kl 14:30-14:50

Kontaktpersoner:
Birgitta Wireklint Sundström, Tfn: 033-435 47 77, Mobil: 0702-765 485, E-post: Birgitta.Wireklint.Sundstrom@hb.se
Gabriella Norberg, Tfn: 033-435 47 31, Mobil: 070- 456 04 52, E-post: Gabriella.Norberg@hb.se
Johan Herlitz, Tfn: 033-435 43 80, Mobil: 0734-612 002, E-post: Johan.Herlitz@hb.se

VRV-projektet sker i samarbete med: Tranemo kommun, Ulricehamns kommun, Svenljunga kommun, Marks kommun, Länsförsäkringar Älvsborg, Hälsobrunnen Vårdcentral, Södra Älvsborgs Sjukhus och den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen och Högskolan i Borås.


-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 13 300 studenter och 680 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.