Skip to main content

Preparatkännedom för möten med personer i beroende och riskbruk

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 07:30 CET

Att nya droger och preparat ständigt dyker upp i vårt samhälle är allmänt känt. Men det är svårt för dem som möter personer med beroendeproblematik att veta vilka preparat som är i omlopp och att känna till deras påverkan på användarna.

På initiativ av Nätverket för missbruksfrågor i Sjuhärad arrangeras därför en konferensdag om ökad preparatkännedom. Samarrangörer är: Länsstyrelsen i Västra Götaland, FoU Sjuhärad Välfärd, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, kriminalvården samt Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Arrangemanget har mött stort intresse från de inbjudna; alla typer av personal som kommer i kontakt med personer som har riskbruk, missbruk eller beroende, till exempel inom försäkringskassa, arbetsförmedling, skola, socialtjänst, primärvård samt övrig hälso- och sjukvård.

Föreläsare:
Lars Hansson, Tullverket – om nya preparat
Erik Leijonmarck, ECAD – om skadeverkningar av cannabis och varför drogen bör vara fortsatt förbjuden
Kristina Berglund, CERA – om riskbruk, missbruk och beroende ur ett psykologiskt perspektiv

Datum och tid: 28 januari, kl. 8:30–16:30
Plats: Navet Science Center, Skaraborgsvägen 1A, Borås. Lokal: Kuben.

Upplysningar:
Catherine Larsson, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 0708-85 38 37
Margareta Lundberg Rodin, FoU Sjuhärad Välfärd, 0732-30 59 04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FoU Sjuhärad Välfärd är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.
Fokus ligger på samverkan mellan hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst. Ägarparter är Högskolan i Borås, Västra Götalandsregionen, Borås Stad och kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. FoU Sjuhärad Välfärd administreras av Högskolan i Borås och finns i högskolans lokaler.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tillvaratar kommunernas gemensamma intressen och utvecklar gränsöverskridande samarbeten. Förbundet arbetar med frågor som berör tillväxt och regional utveckling, infrastruktur och transporter, kultur, miljö, samhällsplanering, utbildning och social välfärd och hälsa. Förbundet har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv och har som mål att stärka Sjuhärad som ett bra område att bo, arbeta och leva i.

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 13 000 studenter och 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.