Skip to main content

Prestigefull finansiering till Boråsforskare

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 07:13 CET

I slutet av januari tilldelades Daniel Yar Hamidi finansiering inom ramen för Horisont 2020 och Marie Sklodowska-Curie Actions. Att han är stolt går inte att ta miste på och det är med rätta. EU-kommissionen har poängsatt hans forskningsansökan med hela 98,6 poäng av 100 möjliga.

– Att få bekräftelse på att man tänker rätt känns väldigt bra. Jag har höga förväntningar både på mig själv och på det program som jag ska genomgå. Jag kommer att vara en betydligt starkare forskare efter den här perioden.

Daniel Yar Hamidi disputerade hösten 2016 med avhandlingen ”Governance for innovation – Board Leadership and Value Creation in Entrepreneurial Firms”. Forskningen, som har rönt stor uppmärksamhet, handlar om hur styrelser vid små och medelstora företag kan möjliggöra innovation och därmed tillväxt.

Nu tar han forskningen ett steg längre genom att specifikt studera styrning för tjänsteinnovationer.

– Det finns nya sätt att se på marknaden idag och det är framförallt tjänstesektorn som ökar och har förutsättningar att skapa tillväxt. Kunskapen om hur styrelser ska styra för att åstadkomma nya tjänsteinnovationer är begränsad och projektet tar sikte på detta kunskapsgap, säger han.

Vad innebär finansieringen?
– Jag kommer ingå i ett tvåårigt forskningsprogram vid University of Wolverhampton i England och handledas av president och vice president för European Academy of Management, vilket är stort för mig. Två år kan kännas som lång tid men det är mycket som ska hinnas med.

Daniel Yar Hamidi och hans forskarkollegor i Wolverhampton ska studera små och medelstora företag i England, Danmark och Sverige med fokus på deras innovationsprocesser. Vilka likheter finns och var skiljs de åt? Både kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att användas och resultatet kan bli revolutionerande.

– Målet är att vi ska visa små och medelstora företag vägen till tillväxt, till styrning för tjänsteinnovationer. I förlängningen kan det leda till nya affärsmöjligheter och nya jobb, säger han.

Ansökan som står ut från mängden
EU-kommissionen bedömde Daniel Yar Hamidis forskningsansökan med toppbetyg. En samlad poängbedömning på 98,6 av 100 möjliga poäng talar ett tydligt språk – forskningen har stor potential.

– Jag tror att vi sätter fingret på något viktigt. Företag i Sverige och Europa har allt svårare att konkurrera med företag i andra delar av världen. Både arbetskraft och material är billigare i exempelvis Asien och nya innovationer är A och O för att de små och medelstora företagen över huvud taget ska överleva.

Snabbfakta
Namn: Daniel Yar Hamidi
Titel: Universitetslektor i innovationsvetenskap, föreståndare för Centrum för arbetsliv och vetenskap
Har tilldelats: Induvidual Fellowship Marie Sklodowska-Curie Actions
Ska göra: Forska om styrning för tjänsteinnovationer vid University of Wolverhampton
Åker till: Wolverhampton i september
Hoppas på: Två fantastiska år med ett stort nätverk av spetsforskare i Europa och världen.

Läs mer
Till ett längre reportage om Daniel Yar Hamidi och hans forskning

Kontakt
Daniel Yar Hamidi, 0733-613253, daniel.yar@hb.se


-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 12 400 studenter och drygt 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom fyra områden: biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera