Skip to main content

Professor vid Högskolan i Borås väljs in i Vetenskapsrådet

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 08:30 CET

Professor Mohammad Taherzadeh vid Högskolan i Borås har valts in i Vetenskapsrådet. Han blir ordförande för beredningsgruppen bioteknik, kemiteknik och miljöteknik.

− Detta är ett mycket hedrande och fint uppdrag, både för mig personligen och för Högskolan i Borås, säger Mohammad Taherzadeh som under 2013 axlar ansvaret att leda den grupp av ledamöter som ska granska ansökningar om forskningsanslag från Vetenskapsrådet.

Mohammad Taherzadeh driver forskningen inom bioteknik inom forskningsområdet resursåtervinning vid Institutionen Ingenjörshögskolan. Uppdraget från Vetenskapsrådet erbjöds honom bland annat för hans kompetens både inom kemiteknik och bioteknik.

Vetenskapsrådets beredningsgrupp inom bioteknik, kemiteknik och miljöteknik sätts nu samman för att sedan granska alla de ansökningar som lämnas in under 2013.

Vad innebär uppdraget för din egen forskning?

− Under tiden som man är ledamot i beredningsgruppen kan man inte själv ansöka om anslag till sin forskning. Jag fick anslag i den stora utlysningen förra året till ett fyraårigt projekt som löper på som vanligt.

Finns det några fördelar med att sitta i beredingsgruppen i Vetenskapsrådet?

− Det är en stor fördel att få en överblick på den forskning som bedrivs inom området. Nackdelen skulle i så fall vara att det är ett tidskrävande uppdrag. Över 100 ansökningar väntas komma in under årets ansökningsomgång.

Att bli upptagen i Vetenskapsrådet är ett av de mest hedrande uppdrag man som forskare kan få i Sverige och det visar på framgång i den forskargärning man åstadkommit. Att en ledamot från en mindre högskola upptas i Vetenskapsrådet är mycket sällsynt.

Kontakt:
Professor Mohammad Taherzadeh, Tfn: 033-435 59 08 eller 0707-171 032, E-post: Mohammad.Taherzadeh@hb.se


-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 695 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin. Under 2010 har Högskolan i Borås fått fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy