Skip to main content

Skolavslutning i kyrkan stark tradition bland svenska folket

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2017 08:30 CEST

Skolavslutning.

Allmänheten vill inte förbjuda skolavslutningar i kyrkan. Trots att frågan drivs på av myndigheter och politiker. Det visar en ny analys av SOM-institutets statistik gjord av Viktor Aldrin, forskare vid Högskolan i Borås.

Påståendet som finns med i SOM-institutets nationella undersökning handlar om svenska folkets inställning till att förbjuda skolavslutningar i kyrkan. Viktor Aldrin, universitetslektor i de samhällsorienterade ämnenas didaktik, har analyserat svaren från 2016.

– Det viktigaste resultatet är att svenska folket inte vill ha ett förbud. Hela 78 procent vill ha kvar möjligheten att fira skolavslutning i kyrkan, säger han.

De som tycker att ett förbud är bra eller ganska bra är bara 5 procent.

– Trots att detta är allmänhetens åsikt vill politiker, Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen införa olika former av förbud. Det är tydligt att myndigheterna inte gillar skolavslutningar i kyrkan.

Politiska samband och krossade myter

Han kan inte se i statistiken varför allmänhetens åsikt om traditionen skiljer sig så mycket från myndigheternas.

– Jag kan se några andra samband, till exempel ju yngre man är, desto mer tycker man att ett förbud är bra. Men det finns inga skillnader mellan utbildning, inkomst eller kön. Däremot finns en politisk koppling som visar att den politiska högerskalan är mer mot ett förbud. Mest positiva till ett förbud är de som röstar på Västerpartiet, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet, förklarar han.

Han har också kunnat se ett samband mellan inställningen till ett förbud mot skolavslutningar i kyrkan och om man firar andra religiösa högtider. Undersökningen visar att 94 procent firar jul och att det är de som inte firar jul som är kritiska till skolavslutning i kyrkan. Men de som firar eid al-fitr (fastebrytandets högtid inom islam) vill inte ta ställning.

– Det finns en mytbildning om att det är muslimerna som vill förbjuda skolavslutningar i kyrkan. Men detta stämmer inte.

Bidrar med fakta i het fråga

Debatten kring skolavslutningar i kyrkan går het i Sverige två gånger om året. Trots detta har lite forskning bedrivits kring frågan.

– Det är viktigt att skapa forskning i frågan. Som det är nu har många åsikter, men det finns inte mycket fakta. Jag tycker det är skönt att kunna bidra med fakta, säger Viktor Aldrin.

I sitt forskningsprojekt undersöker han tre aktörer där den första, i vilken han nu kan presentera resultaten, har fokus på allmänheten genom en analys av statistiken. I de andra delarna studerar han skolmyndigheternas samt svenska kyrkans åsikter i frågan, genom att studera policydokument, riktlinjer samt debatter i media. De resultaten kommer i slutet av 2017.

Läs hela rapporten ”Svenska folket om religion och tradition i skolan” på SOM-institutets webbsida

Kontakt

Viktor Aldrin, viktor.aldrin@hb.se, tfn: 033-435 4368 (vidarekopplad till mobil)

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 12 000 studenter och drygt 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom fyra områden: biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy