Skip to main content

Smarta plastfibrer växer fram genom datormodellering

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 08:15 CEST

Datormodellering av polymerfibrer visar vägen mot spännande nya material som kan användas i sensorer för övervakning av andnings- och hjärtfrekvens eller till att ladda batterier i mobiltelefoner.

Bredvid materialforskning i laboratoriemiljö, vilket kan vara både kostsamt och resultera i svårtydda resultat, pågår spännande forskning inom datormodellering på Högskolan i Borås. Material som studerats flitigt på många håll är sådana med så kallade piezoelektriska egenskaper. Det handlar om material som kan generera elektrisk spänning om materialet förändras, t.ex. fibrer som sträcks ut eller trycks ihop.

I en ny doktorsavhandling presenterar Martin Bohlén sina studier av det högintressanta polymera materialet Polyvinylidenfluorid, PVDF. 

Stor potential

Några områden där PVDF kan komma till användning är om det används i textilier för att mäta och övervaka till exempel andning och hjärtfrekvens. Ett annat potentiellt område i framtiden kan vara vid tillverkning av artificiella muskler i proteser, eller för så kallad ”energy harvesting” för att exempelvis ladda batterier till mobiltelefoner.

Finessen med material som har piezoelektriska egenskaper är att minsta rörelse kan generera mätbara signaler.

Målet med Martin Bohléns forskning kring datormodellering och studier av molekyler i materialet är att få fram bättre effekt och mer hållbara fibrer av PVDF.

Med datormodellering kan man sätta till ämnen och förändra molekylerna i materialet och se hur effekten blir innan det är dags att göra reella experiment i labbmiljö. Denna metod används ofta parallellt med laboratorieexperiment eller som ett försteg innan man gör försök på riktiga material.

Forskningsprojektet är en del av projektet LefTex (Lightweight electro-active fibres/textiles/layers and preparation of novel devices) som finansieras av SSF (Stiftelsen för strategisk forskning).

Martin Bohlén

Ålder: 36
Från: Borås
Examen: Högskoleingenjörsexamen i kemiteknik – bioteknik, 2007, Högskolan i Borås, Teknologie mastersexamen i Energi- och materialåtervinning – industriell bioteknik, 2010, Högskolan i Borås, forskarstudier vid Högskolan i Borås/Chalmers Tekniska högskola, 2010-2014.

Text och foto: Solveig Klug

Disputationen

Avhandlingen presenteras vid en offentlig disputation på Högskolan i Borås den 22 maj
Tid: 10:00
Sal: D207, Högskolan i Borås, Allégatan 1, Borås

Titel på doktorsavhandling: "Computational Studies of Poly(vinylidene fluoride)"
Handledare: Prof. Kim Bolton, Högskolan i Borås
Opponent: Prof. Alexander Lyubartsev, Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms Universitet

Länk till sammanfattning av avhandlingen: http://publications.lib.chalmers.se/publication/196999

För mer information kontakta: Martin Bohlén, e-post: martin.bohlen@hb.se mobil: 0704-911814
Prof. Kim Bolton, e-post: kim.bolton@hb.se, mobil 0768-357983

PRESSMEDDELANDE FRÅN HÖGSKOLAN I BORÅS OCH CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA


-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 13 300 studenter och 680 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.