Skip to main content

Succé för utbildning av chefer i äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 10:00 CET

I konkurrens med andra lärosäten fick Högskolan i Borås uppdraget av Socialstyrelsen att utbilda chefer inom äldreomsorgen. Närmare 15 procent av äldreomsorgscheferna i Götaland har gått utbildningen, som blivit en sådan framgång att den nu ges som en reguljär kurs.

– Jag tror att en anledning till att vi fick uppdraget var att vi utformade det pedagogiska upplägget så bra och att vi har bra erfarenhet och kompetens inom distanskurser och vidareutbildningar, säger Margareta Fredman, adjunkt vid Högskolan i Borås och en av de ansvariga för ledarskapskursen.

För några år sedan beslutade den förra regeringen om att vidareutbilda äldreomsorgschefer, främst enhetschefer, vilket innebar att Socialstyrelsen skulle köpa in en uppdragsutbildning. I konkurrens med andra lärosäten i hela Sverige var det tre stycken som valdes ut: Högskolan i Borås, Umeå universitet och Ersta Sköndal högskola.

För Högskolan i Borås resulterade detta så småningom i en kurs på 30 högskolepoäng som har getts på kvartsfart och på distans, ”Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer”. Utbildningen, som nyligen har avslutats, har getts i fyra omgångar, där omkring 100 deltagare i varje omgång har fullföljt alla delkurser.

– Detta betyder att uppemot 15 procent av alla äldreomsorgschefer i vårt upptagningsområde har gått kursen, och det är inte så illa, säger Per-Åke Karlsson, universitetslektor och en av de ansvariga för kursen.

Direkt koppling till den dagliga verksamheten

Kursen har haft fyra delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng: Etik och äldreomsorgens nationella värdegrund, Lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd, Ledarskap, medarbetare och organisation samt Upphandling, uppföljning, förbättringskunskap och evidens. Alla delkurser har direkt koppling till äldreomsorgschefernas dagliga verksamhet.

Studierna har bedrivits på distans, men med vissa träffar inlagda. För att deltagarna skulle slippa lägga för mycket tid på resor har några träffar ordnats i Linköping och Malmö, så att de som har närmare dit har kunnat träffas där i stället.

– Deltagarna har varit fantastiskt engagerade och motiverade, säger Margareta Fredman. Det är krävande att studera vid sidan av arbetet, och det är inte alla som har fått så mycket stöttning från sin kommun. I början hade vi en del avhopp, men trots det är det nu cirka 400 personer som har avslutat utbildningen. Det har varit fantastiskt att möta alla dessa engagerade personer, och fantastiskt att se hur mycket de utvecklas under kursens gång. De blir mer trygga i sin ledarroll och kan sätta brukarna i fokus på ett tydligare sätt.

”Alla chefer borde gå kursen”

– I kursutvärderingarna har vi sett att deltagarna överlag är väldigt nöjda, säger Per-Åke Karlsson. Egentligen borde alla chefer inom äldreomsorgen få gå en sådan här utbildning, precis som rektorer har möjligheter och förväntas gå en rektorsutbildning. Det är ett eftersatt område och därför ger vi nu den här utbildningen som en fristående, reguljär kurs. Den är öppen för personer som arbetar i äldreomsorgen och som är eller vill bli chefer, och vi ser ett stort intresse och många ansökningar.

I samband med de fyra, nu avslutade, utbildningsomgångarna har en studie av arbetssituationen för äldreomsorgschefer startats. Deltagarna har fått svara på en omfattande enkät om sådant som hur de hanterar sin arbetssituation, hur ledarskapet kan utvecklas och vilken roll yrkesbakgrunden spelar.

– Det här är mycket intressant och vi når chefer från både offentlig och privat verksamhet, säger Margareta Fredman. Nu håller vi på att analysera resultaten och vi ska publicera en rapport under våren.

Läs mer

Läs mer om vad några av de chefer som gått utbildningen tyckte om den.

Kontakt

Eva-Lotta Andersson, utvecklingsledare
033-435 4762
eva-lotta.andersson@hb.se

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 13 000 studenter och 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy