Skip to main content

Temadag om den nya patientsäkerhetslagen

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 14:37 CEST

Den 1 januari 2011 träder en ny patientsäkerhetslag i kraft. Med anledning av detta anordnar Patientnämnden Borås och FoU Sjuhärad Välfärd temadagen ”Säker vård? Förändrade tillsynsregler: Hur påverkar det mig som patient?”

Temadagen är indelad i två block, förmiddagen är inriktad till patienter och närstående. Eftermiddagen vänder sig till personer som arbetar inom vården, både kommunal personal och anställda i Västra Götalandsregionen. Temadagen kommer med utgångspunkt i lagstiftningen att handla om hur patientsäkerhetsarbetet bedrivs på tre nivåer: utifrån Socialstyrelsen som utövar tillsyn, samt hur det praktiska arbetet bedrivs både inom regionen och inom Patientnämnden.

Föreläsare är:

  • Carina Forsberg, enhetschef Socialstyrelsen, tillsynsregion sydväst
  • Claes-Håkan Björklund, regionchefsläkare med ansvar för patientsäkherhetsarbetet i VG-region
  • Birgit Andersson, ordförande och Tommy Nordqvist, utredare, Patientnämnden

 Tid och plats: torsdag den 30 september, Högskolan i Borås, Sandgärdet, Sparbankssalen (M 204)

  8.30-12.00 Temadag för patienter och närstående

13.00-16.30 Temadag för personer som arbetar inom vården

Den nya patientsäkershetslagen innebär bland annat att det istället för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Hsan, nu är Socialstyrelsen som ska pröva klagomål från patienter och att de nuvarande disciplinpåföljderna varning och erinran, ersätts av bland annat en utökad möjlighet för Socialstyrelsen att rikta kritik mot såväl vårdgivare som hälso- och sjukvårdspersonal. Vårdgivare ska få ett tydligt ansvar att utreda händelser som lett till vårdskada och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten ska av vårdgivaren rapporteras till Socialstyrelsen.

Temadagen är kostnadsfri. Media välkomnas!

Kontaktperson:
Elisabeth Eliason, informatör, FoU Sjuhärad Välfärd  tel: 033-435 47 90, mobil: 0732-30 59 30 e-post: elisabeth.eliason@hb.se

FoU Sjuhärad Välfärd är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet. Arbetet bedrivs kring grupperna äldre, funktionshindrade, barn och unga, människor med beroendeproblematik, familjer i utsatta livssituationer samt socioekonomiskt utsatta grupper. Projektpartners är Högskolan i Borås, Västra Götalandsregionen och kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Dessutom stöds verksamheten av Socialstyrelsen.

Mer information om verksamheten finns på http://www.fousjuharadvalfard.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy