Skip to main content

Tröjan som mäter andning och hjärtslag

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2013 08:30 CEST

Tack vare en ny fiber kommer det i framtiden att vara möjligt att producera kläder som kan mäta både hjärtat och andningen. Smart Textiles-doktoranden Anja Lund vid Högskolan i Borås har i samarbete med forskningsinstitutet Swerea IVF lyckats framställa en fiber som skapar elektricitet när den utsätts för rörelse.

Egenskapen som fibern har kallas för piezoelektricitet och innebär enkelt uttryckt: mekaniskt arbete som omvandlas till elektricitet. Egenskapen finns i olika material som kvarts och keramiska material, men Anja Lund var nyfiken på om det gick att applicera på textila fibrer när hon startade forskningen för några år sedan tillsammans med Swerea IVF. 

Men att utnyttja de piezoelektriska egenskaperna i en fiber visade sig inte vara helt enkelt. Piezoelektriska polymerer används framförallt i filmform och får då en elektriskt ledande beläggning på båda sidor, som utgör två elektroder. Att få till två åtskilda elektroder på en fiber är svårare.

– Vi fick helt enkelt spinna egna fibrer och lägga in en konduktiv kärna för att lösa problemet, berättar Anja Lund.

Genom att fibrerna är elektriskt ledande och piezoelektriska ser hon framtida användningsområden inom till exempel sjukvården.

– Det finns apparater som kan kopplas till plagg för att mäta hjärtaktivitet till exempel men de här fibrerna möjliggör att plagget får dessa egenskaper redan vid tillverkningen. Nu hoppas Anja Lund och forskargruppen Fiberutveckling på Swerea IVF att företag ska höra av sig med idéer och förslag på i vilka produkter fibern kan användas i, i framtiden.

Smart Textiles är en forskningsmiljö vid Högskolan i Borås som för samman forskning, näringsliv, institutioner och offentlig sektor för att finna framtidens lösningar idag. Med ett heltäckande erbjudande med allt från grundforskning till prototypframtagning är Smart Textiles den självklara partnern när en textil idé ska förverkligas eller ett behov mötas med textil teknik.

Kontakt:
Anja Lund, 0704-56 46 21 anja.lund@hb.se 

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 13 800 studenter och 690 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy