Skip to main content

Tunga branschnamn i Smart Textiles nya styrgrupp

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 09:00 CET

När Smart Textiles vid Högskolan i Borås, har årets första styrgruppsmöte den 27 februari presenteras också den nya styrgruppen.

– Vi har adderat kompetens som vi tror kan lyfta initiativet ytterligare tillsammans med de redan duktiga medarbetarna och forskarna inom initiativet, säger styrgruppens nya ordförande Ola Toftegaard.

För Smart Textiles finns affärs- och utvecklingsmöjligheter i vilken bransch som helst med textil som den sammanfogande idén. Därför har tre nya kompetensområden adderats till styrgruppen: kompetensområde interiör och textil som representeras av Joachim Lindqvist, IKEA, kompetensområde sport och textil som representeras av Magnus Berggren, VD 8848 Altitude samt kompetensområde medicin och hälsa som representeras av Tomas Wallén, sjukhusdirektör Södra Älvsborgssjukhus. 
– Med den kompetens som den nya styrgruppen tillför har Smart Textiles goda förutsättningar att fortsätta utvecklas lika positivt som tidigare. Upplägget med fortlöpande företagsdrivna utvecklingsprojekt och dess tydliga inriktning mot kommersialisering och företagstillväxt är mycket tilltalande säger Ola Toftegaard.

Samtliga som ingår i Smart Textiles styrgrupp:

Ordförande: Ola Toftegaard, Toftegaard Consulting.

 • Magnus Berggren, VD, 8848 Altitude (kompetensområde sport och textil)
 • Erik Bresky, prefekt Textilhögskolan/processledare Smart Textiles, Högskolan i Borås
 • Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås
 • Lena Brännmar, förbundsdirektör, Sjuhärads kommunalförbund
 • Joachim Lindqvist, affärsområde textil, IKEA (kompetensområde interiör och textil)
 • Mats Lundgren, VD, FOV Fabrics (kompetensområde textiltillverkning)
 • Susanne Nejderås, biträdande processledare, Smart Textiles, Högskolan i Borås
 • Helena L Nilsson, chef forskning, utveckling och utbildning, Västra Götalandsregionen
 • Per-Erik Petersson, teknisk direktör och vice VD, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 • Pernilla Walkenström, avdelningschef Textil och plast, Swerea IVF
 • Thomas Wallén, sjukhusdirektör, Södra Älvsborgssjukhus (kompetensområde medicin och hälsa)

Kontakt: Ola Toftegaard. Mobil: 0703-45 56 90. E-post: ola.toftegaard@gmail.com

Fakta: Smart Textiles
Smart Textiles är ett innovationssystem vid Högskolan i Borås. År 2008 blev Smart Textiles ett av Vinnovas Vinnväxt-initiativ med finansiering i åtta år. Initiativets affärsidé är att stimulera och stödja behovsmotiverad forskning och att skapa förutsättningar för samarbeten mellan slutanvändare, forskare och industrin, så att nya produkter och tjänster inom framtidens textilier kommer ut på marknaden. Målet är att främja tillväxt och skapa nya arbetstillfällen i regionen. Läs mer på www.smarttextiles.se

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 15 000 studenter och 695 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Vi förflyttar akademin ut i professionerna. Och professionerna in i akademin. Under 2010 har Högskolan i Borås fått fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy