Skip to main content

Välkommen till 2016 års professorsinstallation och doktorspromotion

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 08:30 CEST

Den 13 maj installeras tre nya professorer vid Högskolan i Borås, samtidigt som sju nya doktorer promoveras. Högtidsdagen inleds med öppna föreläsningar dit alla är välkomna.

Under dagen uppmärksammas tre professorer:

  • Berit Lindahl, professor i vårdvetenskap
  • Annemaree Lloyd, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
  • Linda Worbin, professor i textildesign

– Installation av en professor är en högtidlig manifestation av att en ämnesföreträdare och vetenskaplig ledare har knutits till lärosätet. Det är en förstärkning av det ämne professorn företräder, av den forskargrupp som professorn ska leda och utveckla och av den samlade utbildnings- och forskningsmiljön vid lärosätet, säger rektor Björn Brorström.

De nyblivna professorerna håller traditionsenligt installationsföreläsningar under förmiddagen den 13 maj dit alla är välkomna att delta.

Sju nya doktorer promoveras
För tredje året i rad uppmärksammas personer som har disputerat inom de områden där högskolan har examensrättigheter att bedriva forskarutbildning.

– Den här gången promoverar vi sju doktorer, vilket är fler än tidigare och mycket glädjande. Vi bekräftar med promoveringarna utmärkta prestationer och övergången för den enskilde från forskarstuderande till forskare. Det stora antalet promoveringar förklaras av den framgång vi har haft sedan vi fick egna examensrättigheter på forskarnivå 2010. De forskarstuderande och handledarna i forskarutbildningarna har verkligen visat stor förmåga och utvecklingskraft, poängterar Björn Brorström.

I år promoveras:

  • Behnaz Baghaei, teknologie doktorsexamen i resursåtervinning – polymerteknologi
  • Fatimat Oluwatoyin Bakare-Batula, teknologie doktorsexamen i resursåtervinning - polymerteknologi
  • Jorge Ferreira, teknologie doktorsexamen i resursåtervinning – bioteknik
  • Barbara Jansen, konstnärlig doktorsexamen i design – textildesign
  • Karin Landahl, konstnärlig doktorsexamen i design – modedesign
  • Linnéa Nilsson, konstnärlig doktorsexamen i design
  • Sunil Kumar Ramamoorthy, teknologie doktorsexamen i resursåtervinning – polymerteknologi

I samband med högtiden delas också 2015 års pedagogiska pris ut till ett av de lärarlag som nominerats av högskolans studenter. Dessutom uppmärksammas de som docentprövats under 2015.

Installationsföreläsningar öppna för alla
Under förmiddagen den 13 maj håller de tre professorerna traditionsenliga installationsföreläsningar som är öppna för alla. Läs mer om installationsföreläsningarna.

Press välkommen till högtiden
Till själva högtiden är endast inbjudna gäster välkomna (anmälan för press, se nedan).

Datum: 13 maj
Tid: 14:00
Plats: Vestindien, Textile Fashion Center

Högupplösta bilder på professorer och doktorer

Bilder på professorer 2016

Bilder på doktorer 2016

Pressanmälan
Press är välkomna, anmälan sker senast 12 maj till Ida Borenstein, kommunikatör och pressansvarig.
Mobil: 0709-24 01 42
E-post: ida.borenstein@hb.se

Bildtext
Linda Worbin, professor i textildesign, är en av de tre professorerna som installeras under högtiden den 13 maj.

Text: Martin Högqvist
Foto: Suss Wilén

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 12 400 studenter och drygt 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre områden: biblioteks- och informationsvetenskap, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera