Skip to main content

Vi står upp för det fria ordet på årets Bokmässa

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2017 08:47 CEST

Högskolan i Borås monter på Bokmässan 2016

Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås deltar sedan många år i Bokmässan för att möta professionella och den i bred bemärkelse kulturintresserade allmänheten kring demokratiska värden, bildning, samt litteraturens och läsningens betydelse utifrån den forsknings- och utbildningsverksamhet som vi bedriver. Även 2017 kommer Bibliotekshögskolan att delta i Bokmässan. Det meddelar ledningen bakom Bibliotekshögskolan i ett uttalande:

"Bibliotekshögskolan protesterar mot beslutet att låta tidningen Nya Tider delta i Bokmässan, då tidningen tydligt ger uttryck för icke-demokratiska värden samt stödjer aktioner som hotar det fria ordet, något som går emot Bokmässans och det demokratiska samhällets grundprinciper.

I år kommer vi att delta i Bokmässan för att särskilt stå upp för det fria ordet och de grundläggande demokratiska värdena. Högskolan som institution är en grundläggande del av det demokratiska samhället och vilar på principer om respekt för kunskap, kritiskt tänkande och kunskapsutveckling på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet.”

Kontakt

Claes Lennartsson
Biträdande akademichef, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Telefonnummer: 033-435 4425
Mobilnummer: 0701-836725 
E-post: claes.lennartsson@hb.se

-----------------------------------

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 12 000 studenter och drygt 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom fyra områden: biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.