Skip to main content

Pressinbjudan: Högskolan i Gävle inviger forskningsprofilerna Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv

Nyhet   •   Feb 12, 2013 08:10 CET

Byggd miljö.
Högskolan i Gävle är en av de få internationella forskningsmiljöer som framgångsrikt fokuserat på området Byggd miljö med inriktning mot byggnader (bostäder, servicelokaler, skolor, sjukhus, historiskt värdefulla byggnader, kontor och industribyggnader), resurshushållning (arbete, kapital, råvaror och energi), miljöpåverkan (lokalt och globalt), inomhusmiljö och människa (hälsosam
livsmiljö, komfort, prestation och kognition) i samverkan mellan kärnämnena energisystem, inomhusmiljö, miljöpsykologi och teknisk miljövetenskap.

Inom profilområdet finns också kompletterande forskningsspecialiteter inom ämnen som geomatik, datavetenskap, kemi, besluts-, risk- och policyanalys, industriell ekonomi med inriktning mot innovation samt företags- och fastighetsekonomi.

Hälsofrämjande arbetsliv.
 Inom profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv ägnas forskning och utbildning åt hälsofrämjande insatser med en koppling till fysiska, mentala och sociala villkor i arbetslivet. Men uppmärksamhet riktas även mot hur villkor i arbetslivet påverkar människans möjligheter att leva ett gott liv vid sidan om arbetet och hur interventioner, vars syfte egentligen inte är hälsoinriktat, ändå kan påverka hälsan, exempelvis när ett företag rationaliserar sin produktion för att nå ökad lönsamhet.

Invigning av forskningsprofilerna sker i Högskolans aula Valhall, kl 13.00.

Invigningsceremonin den 14 februari – program:

13.00  Rektor Maj-Britt Johansson, professor i skoglig marklära

Presentation av forskningsprofilerna:

Byggd miljö – ingående ämnen, forskningsinriktningar, personalstyrka, ekonomi etc. Bahram
Moshfegh
, professor i värmeöverföring och byggnadens energisystem

Hälsofrämjande arbetsliv – ingående ämnen, forskningsinriktningar, personalstyrka, ekonomi etc. Svend Erik Mathiassen, professor i belastningsskadeforskning, Maria Engström, docent, fil dr i vårdvetenskap, Sam Larsson, professor i socialt arbete


Lars Haikola, universitetskansler

Paneldiskussion: ”Vilken betydelse kan forskning och forskarutbildning inom Högskolans två profilområden ha - regionalt? Nationellt? Internationellt? För attraktion av externa medel? För samverkan etc”

Paneldeltagare: Per Laurell, VD Gävle Energi, Eva Tjernström, ordförande Landstingsstyrelsen
Gävleborg, Lars Eric Ericsson, f. landshövding, styrelseordförande Högskolan i Gävle, Maj-Britt Johansson, rektor Högskolan i Gävle, Carina Blank, kommunalråd Gävle, Lennart Svensson, projektchef Sandvik Materials Technology, Nader Ahmadi, chef Akademin för hälsa och arbetsliv samt Bengt Eriksson, chef Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle

Kl. 16.00  Avslutning


Media är välkomna att närvara vid invigningen av forskningsprofilerna.

 

För mer information, v v kontakta:
Håkan Attius, f. forskningssekreterare, Högskolan i Gävle, 070-663 77 15


 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy