Skip to main content

Databaserad metod ska underlätta att bedöma risk för dåliga synförhållanden

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2013 10:46 CEST

När synförhållanden på arbetsplatsen är dåliga tvingas anställda till arbetsställningar som kan leda till sjukskrivningar och arbetsskador. Ett särskilt projekt med forskare från Lunds universitet, Högskolan i Gävle samt KTH får medel från AFA Försäkring för att utveckla en
databaserad metod för synergonomisk riskbedömning.

Det är i första hand företagshälsovården som ska kunna använda den framtagna databaserade metoden. I utvecklingsarbetet ingår också att skapa en utbildning i synergonomi för personal inom företagshälsovård. I projektet kommer 90 personer inom företagshälsovården att utbildas i metoden som därefter testas på 750 arbetsplatser.

Forskningsprojektet startar i januari 2014 och pågår i tre år. Finansieringen uppgår till drygt 2,6 miljoner konor.

- Enligt Arbetsmiljöverkets föreskriftet ska arbetsgivare bedöma risker för synförhållanden på arbetsplatsen som kan påverka arbetsställningen. Men sådana bedömningar är idag svåra att göra. Därför finns det ett stort behov av tillförlitliga metoder för riskbedömning, säger Per Lindberg, universitetslektor och med dr på Akademin för hälsa och arbetsliv vid Högskolan i Gävle.

I projektet ingår från Högskolan i Gävle även doktoranden Camilla Zetterberg.

För mer information, v v kontakta:
Per Lindberg, universitetslektor och med dr, Akademin för hälsa och arbetsliv, 070-968 96 86Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik.

Bifogade filer

PDF-dokument