Skip to main content

Forskarutbildning vid Högskolan i Gävle får betyget hög kvalitet

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 13:30 CEST

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge omdömet hög kvalitet för utbildning på forskarnivå som leder till licentiatexamen och doktorsexamen i energisystem vid Högskolan i Gävle.

UKÄ har under 2015 och 2016 genomfört en pilotomgång av kvalitetsutvärdering av ett urval utbildningar på forskarnivå. Till de utbildningar som utvärderats hör utbildning på forskarnivå i energisystem vid Högskolan i Gävle.

- Ett glädjande besked för forskarutbildningsämnet Energisystem och en bekräftelse på att vi har en forskarutbildning med mycket hög kvalitet, säger Bahram Moshfegh, Vicerektor för forskning.

- Jag vill tacka alla medarbetare vars systematiska kvalitetsarbete inom forskarutbildningen nu resulterat i ett så gott resultat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Högskolan i Gävle bedriver egen forskarutbildning inom ämnena Energisystem, Inomhusmiljö, Miljöpsykologi, Geospatial informationsvetenskap, Arbetshälsovetenskap och Socialt arbete och har 38 doktorander antagna.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information, v v kontakta:
Bahram Moshfegh, Vicerektor för forskning
Tel: 070-846 46 47
E-post: bahram.moshfegh@hig.se

Text: Douglas Öhrbom

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.