Skip to main content

Forskarutbildning vid Högskolan i Gävle får betyget hög kvalitet

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 13:30 CEST

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge omdömet hög kvalitet för utbildning på forskarnivå som leder till licentiatexamen och doktorsexamen i energisystem vid Högskolan i Gävle.

UKÄ har under 2015 och 2016 genomfört en pilotomgång av kvalitetsutvärdering av ett urval utbildningar på forskarnivå. Till de utbildningar som utvärderats hör utbildning på forskarnivå i energisystem vid Högskolan i Gävle.

- Ett glädjande besked för forskarutbildningsämnet Energisystem och en bekräftelse på att vi har en forskarutbildning med mycket hög kvalitet, säger Bahram Moshfegh, Vicerektor för forskning.

- Jag vill tacka alla medarbetare vars systematiska kvalitetsarbete inom forskarutbildningen nu resulterat i ett så gott resultat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Högskolan i Gävle bedriver egen forskarutbildning inom ämnena Energisystem, Inomhusmiljö, Miljöpsykologi, Geospatial informationsvetenskap, Arbetshälsovetenskap och Socialt arbete och har 38 doktorander antagna.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information, v v kontakta:
Bahram Moshfegh, Vicerektor för forskning
Tel: 070-846 46 47
E-post: bahram.moshfegh@hig.se

Text: Douglas Öhrbom

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy