Skip to main content

Hållbarhet är inget man löser i Gävle

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 12:28 CET

Vi måste arbeta globalt och inleder nu ett samarbete med Rajamangala University of Technology i Thailand, säger Arne Fagerström, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.


Vi leder när det gäller miljön

- Vi är ju ledande i Sverige inom hållbarhetsområdet när det gäller miljön, säger Arne Fagerström.

Nu gäller det att gå vidare globalt och ta ett helhetsgrepp inom hållbarhet, vilket inkluderar mänskliga-sociala, miljömässiga, teknologiska och ekonomiska resurser.

- Våra svenska företag och medborgare är en del av världen och hållbarhet är en världsfråga. Vi måste se till att hållbarhetstankarna når ut i världen, det finns ett jättestort intresse för hållbarhet i Thailand.

Många discipliner

Det nya med en hel hållbarhetsredovisning är att den inräknar många discipliner, med den gemensamma nämnaren hållbarhet, och att den skär genom alla ämnen.

- Vi måste arbeta över alla gränser, även våra egna akademi- och ämnesgränser. Man behöver se nya perspektiv för att också kunna tillämpa det i sitt egna ämne, som i mitt fall är ekonomi.

- Det sker en konstant utveckling av kunskap här, där människan lär sig mer och mer.

Samarbete med Thailand

30 november inleds en konferens i Bangkok Thailand, ett samarrangemang mellan Rajamangala University of Technology och Högskolan i Gävle.

Rajamangala University är likt Högskolan i Gävle, med samma typ av teknikutbildningar med energisystem men de har även en School of arts, Thailands äldsta konstskola.

Konferensen behandlar hållbarhet i ett vidare perspektiv och är öppen för alla akademiska ämnen.

- Det kommer forskare från Amerika, Afrika, Asien och Europa. Det är ett stort intresse för konferensen, då både vi och Rajamangala University är tidigt ute när det gäller hållbarhet.

Än finns chans för intresserade att delta.

Se programmet

Arne Fagerström

Arne Fagerström

Arne kommer att tala om hållbarhetskonceptet som sådant för en verksamhet. Han har skapat en modell som heter "Sustainable Enterprise theory"

Den baseras på fyra basresurser, människa, miljö, teknologi och ekonomi.

- De fyra resurserna måste vi ha för att kunna driva någon verksamhet. Sedan gäller det att mixa dem till någon typ av produktion, vara eller tjänst.

Tankemodellen är en vidareutveckling av Enterpriseteorin för företag, som Waino Suojanen skrev i USA i början av 50-talet, och innebär att en verksamhet ses som en social organisation.

Uppgiften för företagsledningen blir då att distribuera de värden som skapas på ett rimligt sätt. En rimlig summa till ägarna, en rimlig summa till de anställda, till miljöresurserna och till de teknologiska resurserna.

- Det är en cirkulär modell, ett kretsloppstänk, som börjar vid råvaran och slutar vid återvinning, för att så småningom komma tillbaka i form av råvara, säger professor Arne Fagerström.


För mer information vv kontakta:
Arne Fagerström. professor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 87 05
E-post: arne.fagerstrom@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Foto: Ove Wall

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy