Skip to main content

Högskolan i Gävle bjuder in till en temadag om välfärd

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 10:42 CEST

Högskolan i Gävle bjuder in till en temadag om välfärd för studenter, elever, lärare, forskare, politiker och verksamma inom välfärdssektorn. På torsdag den 11 oktober arrangeras en dag på temat ”Företagsamma människor inom vård och omsorg”.

Temadagen ”Företagsamma människor inom vård och omsorg” – som arrangeras i samarbete med Svenskt Näringsliv och Drivhuset – utgår från Högskolans forskningsprofil Hälsofrämjande arbetsliv.

- Vi utbildar sjuksköterskor, socionomer, hälsopedagoger, personalvetare med flera och vår forskning har en stark koppling till frågor som rör hälsa på jobbet. Med en temadag om vård och omsorg hoppas vi kunna visa på vad som driver utvecklingen just nu inom en stor och viktig sektor i samhället, säger Ulric Jansson, projektledare för Humanparken vid Akademin för hälsa och arbetsliv.

Temadagen ”Företagsamma människor inom vård och omsorg” består av utställning och på förmiddagen en föreläsning om det svenska välfärdssystemet av Alexandra Stråberg, nationalekonom och VD Ekonomifakta, under rubriken "Hur blev Sverige det land det är idag? Vad ligger bakom utvecklingen och hur fungerar Sverige idag?". Oavsett om man promenerar längs Avenyn i Göteborg, Kungsgatan i Stockholm eller Drottninggatan i Gävle, är det svårt att föreställa sig att Sverige för mindre än 150 år sedan var ett U-land. Men hur blev Sverige det land det är?

På eftermiddagen följer företagspresentationer och en avslutande debatt mellan bland annat Lena Munkhammar, VD Carema Sjukvård, Eva Tjernström, ordförande Landstinget Gävleborg och Nader Ahmadi, chef Akademin för hälsa och arbetsliv vid Högskolan i Gävle.

Temadagen äger rum i Tentamenshuset, hus 96 på Campus Kungsbäck i Gävle och pågår kl 9.00-16.00. Media är välkommen att närvara.

Detaljerat program för temadagen bifogas i separat dokument.

Akademin för hälsa och arbetsliv svarar för Sjuksköterskeprogrammet, Specialistsjuksköterskeprogrammet (med olika inriktningar), Socionomprogrammet, Hälsopedagogiska programmet, Idrottsvetenskapliga programmet samt Personal- och arbetslivsprogrammet. Dessutom finns ett masterprogram i Arbetshälsovetenskap samt det internationella Study Programme in Social Work.


För mer information, v v kontakta:
Ulric Jansson, projektledare Humanparken, Högskolan i Gävle, 070-666 83 20

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder mer än 50 olika utbildningsprogram och cirka 1 000 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy