Skip to main content

Högskolan i Gävle: Stora framgångar i samarbetet med Kina

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 13:47 CEST

I höst tar Högskolan i Gävle emot drygt 130 studenter från Kina på tekniska utbildningar på både kandidat- och magisternivå ( 77 resp 57 studenter). En mindre grupp läser ekonomi. Full aktivitet råder nu inom Högskolan. Förberedelser pågår på flera institutioner och inom andra enheter för att på bästa sätt ta emot studenterna. Lärare och administratörer erbjuds en poängkurs i Kina-kunskap för lära känna olika aspekter av studenternas kulturella bakgrund. Aktiviteter pågår även i Kina där studenterna går intensivkurser i engelska för att vara väl förberedda inför den nya studiesituationen.

Med undantag av några få anländer studenterna i tre omgångar till Arlanda. Den första gruppen, 19 studenter, kommer nu på fredag den 24 augusti på kvällen. Den 3 och 4 september anländer 66 respektive 40 studenter, också kvällstid. De möts med bussar som tar dem till studentbostäderna i Sätra.

Högskolans kontakter med universitet i Kina har de senaste åren utvecklats systematiskt – 20 studenter från Kina blev förra året 40 och nu i höst alltså drygt 130. I detta arbete utnyttjas en modell som Högskolan utvecklat och prövat de senaste åren där utgångspunkten är samarbetsavtal med ett mindre antal universitet i Kina. Inom den ramen utvecklas de stödfunktioner som krävs för god beredskap inför studenternas ankomst och studievistelse. När alla bitar fallit på plats underlättar den här modellen på många sätt den administrativa hanteringen, inte minst den som gäller studenternas visumansökningar.

För att ytterligare säkerställa kvaliteten i allt förarbete har Högskolan i Gävle startat ett ”Kina-projekt” där berörda lärare och administratörer medverkar. Inom projektet har en hemsida på kinesiska skapats liksom en möjlighet till interaktion (frågor och svar) på kinesiska vilket har varit till står hjälp i marknadsföringen.

Sannolikt är Högskolan i Gävle ganska ensam om att ha utvecklat det här konceptet för samarbete med Kina. Satsningen görs i ett långsiktigt perspektiv och ses som en förberedelse inför de anpassningar som kan krävas inför eventuella studieavgifter som nu diskuteras i Sverige för studenter som kommer från länder utanför EES. Dessutom utgör de kinesiska studenterna ett värdefullt inslag i studentpopulationen på Campus och bidrar i övrigt till att stärka den globala dimensionen inom många delar av Högskolan.

Även om kinesiska studenter nu står i fokus omfattar Högskolans samarbete med Kina så mycket mer – Högskolans egna studenter har möjlighet att åka till Kina på utbyte, tills vidare dock i begränsad omfattning. Lärare kommer hit och åker ut på utbyte, en gemensam plattform för utbildning och forskning byggs, i samarbete med Gävle kommun, upp vid ett universitet nära Hongkong. Kontakter har även etablerats med näringslivet både med kinesiska och svenska företag. Högskolan har i detta arbete haft mycket stor nytta av den kunskap om Kina som finns internt inom Högskolan.


Nyckelpersoner i Kina-projektet:

Bengt Eriksson, ordförande, styrgruppen, Kina-projektet, tel 64 81 19, 070-695 6012

Kristina Haesert, ansvarig samordnare, Kina-projektet, tel 64 86 28, 070-688 8628

Therese Florentin, sekreterare, Kina-projektet, ansvarig för bostäder mm inför studenternas ankomst, tel 64 89 08, 070-525 8908

Ming Zhao, lektor vid Institutionen för teknik och byggd miljö, HiG, nyckelperson i Kina-projektet (åter från Kina den 3 sept.), tel 64 88 17, 073-205 5882

Zhiyan Ma, projektanställd inom Kina-projektet, stöd och ”kulturbrygga” för studenterna


Dessutom Malin Hillman som ansvarar för Högskolans egna studenter som åker till Kina
tel 64 87 24, 070-828 8724

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy