Skip to main content

Högskolan startar fadderverksamhet för nya studenter

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 09:00 CEST

Högskolan i Gävle startar fadderverksamhet för nya studenter. Syftet är att ge stöd till nya studenter att få en bra studiestart.
Inför terminsstarten anordnas den 20 augusti tillsammans med Gefle studentkår en heldagsutbildning för studenter som ska vara faddrar. Nästan 300 faddrar från sju studentföreningar kommer att utbildas under dagen.

Att känna sig välkommen till Högskolan den första tiden som student är viktigt för att klara av studiestarten och i förlängningen även för att fullfölja studierna.

Att vara fadder innebär ett ansvar gentemot Högskolan, studentkåren, studentföreningarna och framför allt gentemot de nya studenterna. En fadder har en viktig roll i mottagandet av de nya studenterna och ska finnas till hands, vara ett stöd och guida studenterna till en bra och rolig studiestart.

- För att faddrarna ska känna sig trygga i sin roll har Högskolan tillsammans med Gefle studentkår utarbetat en strukturerad fadderutbildning.  Den är ett viktigt led för att välkomna nya studenter på ett bra och tryggt sätt, säger Marie-Louise Holmberg, Studenthälsan vid Högskolan i Gävle.

Utbildningen sträcker sig över en dag och består av följande pass:

  • Rektor hälsar välkommen och berättar om Högskolan
  • Bra att veta som fadder
  • Information från studentföreningarna
  • Vikten av lika villkor
  • Alkoholens påverkan
  • Akut omhändertagande av skadad person

- Fadderutbildningen ska utvärderas och tanken är att denna ska bli ett stående inslag inför varje terminsstart, säger Marie-Louise Holmberg.

För mer information, v v kontakta:
Marie-Louise Holmberg, Studenthälsan, 026-64 86 63
Lisa Olsson, avd för studentservice, 026-64 86 84

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder mer än 50 olika utbildningsprogram och cirka 1 000 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.