Skip to main content

Nader Ahmadi blir generaldirektör för den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2018 16:00 CEST

Nader Ahmadi, professor i sociologi och prorektor vid Högskolan, utsågs idag av regeringen till ny generaldirektör för den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap.


Vid en pressträff idag presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, professor Nader Ahmadi som myndighetens förste generaldirektör.

Arbetslivsforskningen vid Högskolan

När den nya myndighet gällande arbetsmiljökunskap placerades i Gävle, pekade regeringen på närheten till Högskolan i Gävle, och den arbetslivsforskning som bedrivs där som en stor tillgång i sammanhanget.

- Att regeringen, som prioriterar arbetsmiljöarbetet väldigt högt, väljer att placera den nya myndigheten i Gävle och att vår prorektor blir dess förste generaldirektör, gör mig väldigt stolt, säger rektor Ylva Fältholm.

- Jag gratulerar Nader Ahmadi till det nya uppdraget. Jag hoppas att detta kommer att stärka samarbetet mellan den högklassiga forskning som bedrivs vid Högskolan i Gävle och den nya myndigheten, till nytta för arbetsmiljön på våra arbetsplatser, tillägger Ylva Fältholm.

Den nya myndigheten

Den nya myndighetens uppgift blir att sprida kunskap om arbetsmiljö samt att utvärdera arbetsmiljöpolitiken. Det innebär 20 nya arbetstillfällen i Gävle och den nya myndigheten är tänkt att starta den 1 juni 2018.

- Jag är hedrad och glad över att få uppdraget att leda denna viktiga nya myndighet och jag vet att förväntningarna är väldigt höga på oss, säger Nader Ahmadi.

- Vi ska vara länken mellan forskningen och ett ständigt föränderligt arbetsliv. Dialog kommer att vara vårt ledord och forskarna kommer att se att deras arbete förverkligas i arbetslivet.


För mer information, v v kontakta:
Tommy Löfgren, kommunikationschef vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 89 42, 073-642 85 49
E-post: tommy.lofgren@hig.se

Text: Douglas Öhrbom

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 750 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy