Skip to main content

Nytt ämne med magisterrätt: Högskolan i Gävle utbildar och forskar inom beslutsteori

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 17:06 CEST

Högskolan i Gävle har, tillsammans med Stockholms universitet, initierat ett nytt ämnesområde för undervisning och forskning. Sedan i våras har högskolan dessutom magisterrätt i besluts-, risk- och policyanalys - läran om hur människan fattar beslut.

Människan tycks ha begränsad mental kapacitet för att fatta beslut. Därför tvingas vi använda enkla tumregler för att ta beslut, vilket ibland medför att vi gör allvarliga tankefel.

Dessa teorier växte fram inom den psykologiska forskningen under 1970-talet och ligger idag bakom framväxten av ämnet beslutsteori eller besluts-, risk- och policyanalys. Beslutsteorin innefattar olika ämnesområden, till exempel filosofi, matematik, ekonomi, operationsanalys, statistik och psykologi.

Högskolan i Gävle bedriver nu både utbildning och forskning i ämnet. Likaså gör Stockholms universitet och de båda lärosätena samarbetar nära varandra. Jan Odelstad, docent i teoretisk filosofi och fil. mag. i datavetenskap, är initiativtagare:

- De slutsatser forskarna kom fram till på 1970-talet är inte oomstridda, men det finns skäl att söka efter olika verktyg som kan hjälpa oss att fatta bättre - eller åtminstone mer rationella - beslut.

Tillsammans med kollegor vid Högskolan i Gävle driver Jan Odelstad forskningsprojektet "Avancerat beslutsstödssystem för val av åtgärder" med finansiering från KK-stiftelsen. Projektets mål är att lägga grunden för beslutsstödssystem för att lättare välja åtgärder när datornätproblem uppstår. Förhoppningen är att ett sådant beslutsstödssystem ska kunna tillämpas inom ett mycket vidare område.

Andra pågående forskningsprojekt går ut på att forma teorier och skapa modeller som kan tillämpas inom vitt skilda områden, bland annat markplanering, juridik, IT och skogsröjning. Forskningen sker i nära samverkan med framför allt näringslivet i Gävleborgsregionen. För mer information, v. v. kontakta:
Jan Odelstad, docent i teoretisk filosofi och fil. mag. i datavetenskap, 026-64 89 77
Ulla Ahonen-Jonnarth, universitetslektor, 026-64 89 79

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy