Skip to main content

Skogsindustrin och Högskolan i Gävle samarbetar för Gävleborgsregionens kompetensförsörjning

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 16:15 CEST

Gävleborg plus är ett samarbete mellan skogsindustrin och Högskolan i Gävle för att trygga framtida kompetensförsörjning i branschen och lyfta frågor som är viktiga i relationen mellan samhälle, industri och utbildning.

I samarbetet medverkar företag inom skogs- och trävaruindustrin i Gävleborg med omgivning. Skogsindustrin har stor betydelse för regionen, 23 procent av länets industrianställda är verksamma inom skogsindustrin och med ett samarbete mellan företag och högskola kan ytterligare positiva effekter åstadkommas. Därför kallas samarbetet Gävleborg plus – ett skogsindustriellt kluster.

- Vid Högskolan i Gävle finns många studenter som läser inriktningar som skapar värde i skogsindustrins företag. Det skapar grunden för den kompetens som behövs för att driva och utveckla de allt mer komplexa processer som finns inom industrin, säger Maj-Britt Johansson, rektor vid Högskolan i Gävle.

I samarbetet är det viktigt att lyfta fram möjligheter som skogsindustrin och högskolan erbjuder. På samma gång görs insatser för att stärka studenter under utbildningen eller på väg ut i arbetslivet.

Mötet med branschen. Fokus i samarbetet ligger på praktiska aktiviteter som träffar mellan företag och mellan företag och högskolan, studiebesök, projektarbeten och andra typer av samarbeten och gemensamma aktiviteter.

Redan idag erbjuder de deltagande företagen Co-op-platser, exjobb och sommarjobb, praktik för studenter och elever.

- Skogsindustrin är av mycket stor betydelse för regionen med nära var fjärde anställd i länet. Med lokal råvara som bas producerar och utvecklar vi produkter och tjänster för en global marknad som är hållbara och en viktig del av människors vardag. För att driva och vidareutveckla våra verksamheter krävs rätt kompetens. För att attrahera människor till branschen och säkerställa rätt kompetens för framtiden är ett samarbete inom Gävleborg plus mellan skogsindustrin och Högskolan i Gävle en viktig del av vår kompetensförsörjningsstrategi, säger Ulf Eliasson, platschef BillerudKorsnäs Gävle.

För mer information, v v kontakta:
Maj-Britt Johansson, rektor, Högskolan i Gävle, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26
Ulf Eliasson, platschef, BillerudKorsnäs Gävle, 026-15 10 00 eller 070-795 15 50
Anna Jansson Åkerson, projektledare Gävleborg plus, Högskolan i Gävle, 070-531 87 90

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 70-tal utbildningsprogram och cirka 800 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy