Skip to main content

Studenter och forskare inom vård och omsorg möter arbetslivet

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 09:19 CET

Studenter och forskare inom vård och omsorg möter arbetslivet när studentföreningen VOX (Vård och Omsorg i X-län) i samarbete med Högskolan i Gävle anordnar en arbetsmarknadsdag för sjuksköterske- och socionomstudenter den 3 november.

Syftet med dagen är att ge studenterna en möjlighet att möta framtida arbetsgivare och samtidigt få en uppfattning om arbetsmarknadens möjligheter. Samtidigt presenterar forskare vid Högskolans akademi för hälsa och arbetsliv aktuella forskningsprojekt.

Nytt för i år är att studenterna på sjuksköterskeprogrammet presenterar sina kandidatuppsatser. Att samla arbetsmarknaden med presentationer av både forskning och studentarbeten innebär en bredd som tidigare inte funnits.

- Det är viktigt att våra studenter inom vård, omsorg och socialt arbete får tillgång till en mötesplats med framtida arbetsgivare redan under studietiden, säger Ulric Jansson, projektledare för HumanParken vid Akademin för hälsa och arbetsliv.

Arbetsmarknadsdagen pågår mellan kl 9.00 och 16.00. Media är välkomna att såväl besöka arbetsmarknadsdagen som att lyssna till forskar- och studentpresentationerna.

För mer information, v v kontakta:
Ulric Jansson, projektledare HumanParken, Akademin för hälsa och arbetsliv, 070-666 83 20

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder mer än 50 olika utbildningsprogram och cirka 1 000 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy