Skip to main content

Två miljoner till forskning om att kostnadseffektivt samla in data om fysisk belastning

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 18:26 CET

Forskaren Marina Heiden, akademin för arbetsliv och hälsa vid Högskolan i Gävle, har fått 2 miljoner kronor från FAS, forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, till ett forskningsprojekt som handlar om att jämföra kostnadseffektivitet hos olika metoder att samla in information om fysisk belastning i arbetslivet.

Hur satsar man bäst sina pengar när det gäller att mäta fysisk belastning i arbetslivet?

Såväl företag och organisationer som forskare vill kunna samla in data om fysisk belastning på ett så billigt och enkelt sätt som möjligt, utan att tumma för mycket på tillförlitligheten i informationen.

 Ett mer effektivt utnyttjande av resurser i datainsamlingen möjliggör bättre studier och säkrare resultat när det kommer till hur belastningen ser ut i arbetslivet eller vilka åtgärder som kan minska den.

- Projektet kommer att visa vilka metoder som är mest kostnadseffektiva att använda när man vill studera fysisk belastning i industrin. Resultaten är användbara för alla som behöver samla in sådana data, berättar Marina Heiden.

I projektet kommer resurskrävande direkta mätningar av fysisk belastning i form av arbetsställning att göras på personalen vid Korsnäs AB, samtidigt som lätt åtkomlig information samlas in om personalens upplevda belastning, objektiva belastningsfaktorer och verksamheten inom organisationen. Kostnaden för att samla in de olika datatyperna kommer också att beräknas.

Precisionen i mätningarna vägs sedan mot kostnaden, så att resultaten kan ge praktiskt tillämpbar kunskap om hur man på bästa sätt kan nyttja sina resurser för att samla in fysiska belastningsdata.

 
För ytterligare information, v v kontakta:
Marina Heiden, Centrum för belastningsskadeforskning, Akademin för hälsa och arbetsliv, 026-64 85 44

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera