Skip to main content

Universitetskanslersämbetet ifrågasätter kvaliteten i religionsvetenskap

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 13:54 CET

Universitetskanslersämbetet ger religionsvetenskap på kandidat- och magisternivå vid Högskolan i Gävle betyget bristande kvalitet i den nationella kvalitetsutvärderingen.

Sammanlagt har 22 utbildningar i ämnet religionsvetenskap utvärderats.

- Religionsvetenskap har en mycket viktig roll i akademins framtida utveckling, både vad gäller utbildning och forskning. Därför måste vi nu noggrant gå igenom den kritik som vi har fått och påbörja en grundlig revidering av utbildningsprogrammens utformning och innehåll. Ingen sten kan lämnas orörd i det arbetet, kommenterar Svante Brunåker, chef för Akademin för utbildning och ekonomi.

- En arbetsgrupp utses direkt som får i uppgift att leda det viktiga förändringsarbetet. Vi har ett år på oss att genomföra de nödvändiga förändringarna.

Kraftig expansion. I början av 2000-talet expanderade ämnet kraftigt. I dagsläget är två professorer, en docent, tre lektorer och två adjunkter anställda inom religionsvetenskap. Dessutom finns f n en gästprofessor i religionshistoria och fem doktorander som forskar inom bland annat religionspsykologi,
religionsdidaktik, religionssociologi och religionshistoria.

Kurser i Människa-kultur-religionsprogrammet. Förutom kurser inom lärarutbildningen ges undervisning på fristående kurser och kurser som ingår i Människa-kultur-religions-programmet.

Masterexamensrätt. I år har religionsvetenskap tilldelats rättigheter att utfärda masterexamen av Universitetskanslersämbetet, den första masterexamensrätten inom akademin. Kurser inom masterutbildningen startar höstterminen 2014.


För ytterligare information, v v kontakta:
Svante Brunåker, chef Akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 88 83 eller 070-655 88 83
Peder Thalén, professor och ämnesansvarig i religionsvetenskap, Akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 86 45

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy