Skip to main content

Vi behöver lära av tillväxtekonomierna

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 14:03 CEST

Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle, får 5,9 miljoner kronor av VINNOVA för att undersöka hur konkurrenter i tillväxtekonomier som Kina och Turkiet arbetar med innovation och produktutveckling.

Allt starkare konkurrens

Svenskbaserade företag har sedan 1990-talet konkurrerat med lågkostnadsproducenter i nya tillväxtekonomier. Nu möter svenska teknikföretag allt starkare konkurrenter från dessa länder också inom produktutveckling.

Dessa nya konkurrenter utmanar svensk industri och produkt-utvecklingsforskning. Samtidigt erbjuder företag i tillväxtekonomierna viktiga samarbetsmöjligheter, t ex för Saab-gruppen.

 

Dra lärdomar

Berätta mer, Lars Bengtsson, professor i innovation vid Högskolan i Gävle:

Vad är syftet med det här forskningsprojektet?
Svenska företag möter i allt högre grad  konkurrenter från tillväxtekonomier som snabbt förflyttat sig från lågkostnads-produktion till att konkurrera genom avancerad forskning, och utveckling.

Syftet med projektet är att analysera strategier och arbetssätt hos konkurrenter i fyra sektorer (telekom, vitvaror, anläggningsmaskiner och  flyg) och på basis av detta dra lärdomar för utveckling av svenska industriföretag.

Varför tror du att ni fick pengarna?
Vi kommer att titta på branscher kritiska för svenska industriföretag. För att överhuvudtaget få pengar från VINNOVA krävs ledande forskning kring relevanta frågor i nära samverkan med företag och organisationer.

Vad betyder detta för forskningen vid Högskolan i Gävle?
Vi markerar med detta besked att Högskolan i Gävle och industriell ekonomi bedriver fortsatt näringslivsrelevant forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom området innovationsstrategier i globala industriföretag.

Forskningsprojektet ska ledas av professor Lars Bengtsson och genomförs av avdelningen för Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle i samarbete med forskare vid Linköpings universitet.

 

Industriell ekonomi

Forskningen inom Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle bedrivs inom den ena av Högskolans två forskningsprofiler, Byggd Miljö.

Huvudämnet Industriell ekonomi, täcker delområden logistik, innovation, organisation, kvalitet och industriell miljöekonomi. Fokus är på aktuella problem, strategier och aktiviteter inom industrin.

CLIP - centrum för logistik och innovativ produktion

CLIP, ett FoU centrum för logistik och innovativ produktion vid Högskolan i Gävle. Det etablerades
då logistik och innovativa produktionslösningar blivit allt viktigare för att förbättra konkurrensförmågan och effektiviteten i företag och organisationer.

CLIP vill vara en utvecklande mötesplats för människor och företag, samtidigt som man erbjuder regionen tillgång till excellent kompetens inom logistik och innovativa processer.

 

 

För mer information, v v kontakta:
Lars Bengtsson, professor i innovation vid Högskolan i Gävle. 
Tel: 026 - 64 88 02
E-post: lbn@hig.se

 

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy