Skip to main content

Vi måste börja betala notan för våra mobiltelefoner

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2015 08:00 CEST

Den stora frågan är, hur vi ska möta kraven på mer och mer datakraft,  samtidigt som vi måste begränsa vår elkonsumtion, säger Efrain Zenteno,  forskare vid Högskolan i Gävle.

Vi kräver mer och mer

Vi  lever i en tid när vi kräver mer och mer datakraft. Vi har vant oss vid  att tala obegränsat och till och med att titta på videofilmer i våra  mobiltelefoner. Detta innebär ett enormt behov av datatrafik för trådlös  kommunikation.

Förenat  med denna finns ett annat till synes motstridigt krav, som är väldigt  stressande för dagens värld. Behovet att minska elanvändningen.

-  Båda behövs, men vi måste börja betala notan för  våra mobiltelefoner. Vi måste utveckla effektivare tekniker och göra det  möjligt att använda grön el, säger Efrain Zenteno.

Billigare och billigare

Vi  vill också ha billigare och billigare teknologi. Bättre TV till ett  mycket lägre pris, snabbare och billigare mobiltelefoni. Detta har också  blivit en rättvisefråga då så många fler människor idag har tillgång  till trådlös datakommunikation.

-  På många håll anses detta som en mänsklig rättighet, i nivå med rätten  att yttra sig fritt. Idén är att ha en väldigt billig teknik som kan  användas av alla människor.

-  Problemet är att sådan billig teknik har en tendens att inte vara  perfekt, det kan innebära dålig bild/dålig täckning med mera.

Små "korrigerare"

-  Vi visar nu att det existerar flera tekniker som skulle tillåta att man  använder små billiga, kraftfulla datorer för att "korrigera" dessa fel  som genereras av billig programvara.

Datorerna har blivit så mycket billigare och kraftfullare, de dubblar sin kapacitet med jämna mellanrum.

- Detta kommer att hjälpa andra att utveckla system som är mycket billiga och samtidigt effektiva.

Satelliterna

Studien  är inte begränsad till endast mobil kommunikation, teorin matchar flera  tekniker. Därför har sattelittekniken studerats på precis samma sätt  som trådlös mobilkommunikation.

Här  gäller det hur man ska öka satteliternas livslängd och minska deras  energiåtgång. Och hur få in mera TV-kanaler i satelliterna. Satelliterna  är tekniskt intressanta därför att de är väldigt specifika.

De  använder heller inte så mycket energi därför att de opererar med en  digital signal som inte är så energikrävande. Den mobila trådlösa  trafiken däremot måste överföra en analog signal till  sändarna/antennerna och detta kostar mycket energi.

-  Det är extremt dyrt att sända upp och driva satelliter. Så allt som kan  göras för att maximera deras livslängd och användande blir verkligt  lönande.

- Satelliter har inga energiresurser förutom de som de fick med sig, de måste leva med det de har.

Ett jätteområde

Detta  är ett jätteområde för forskningen där forskare över hela världen  försöker nå samma mål. Hela tiden kan man se  forskningsrapporter innehållande små steg i riktning mot mycket mer  mogna system.

- Mitt bidrag är ett sådant litet steg på den vägen.

Efrain Zenteno

Efrain kommer från Arequipa, en stad i södra Peru nära gränsen mot Chile.

- Mycket varmare än här, även fast Arequipa ligger på en höjd av 2400 meter över havet.

För  många år sedan kom han till Högskolan i Gävle som utbytesstudent.  Hemuniversitet hade vid den tiden ett samarbete med Högskolan i Gävle.  Det var 2006 och han läste så in en master i elektronik.

-  Min bror hade studerat i Canada, men jag är den förste i vår familj att  åka så här långt. Sverige är inte någon vanlig destination för  studenter i Peru.

-  Det har varit en fantastisk upplevelse för mig att studera vid  Högskolan i Gävle, men även att få en inblick i hur samhället fungerar i  Sverige.

Han  upplever att Sverige har nått långt i utveckling och att alla ges en  chans att bidra till samhällets utveckling. Ett exempel man på många  håll i världen borde försöka följa.

-  Sverige ligger alltid i topp när det gäller viljan att omfamna och ta  till sig ny teknologi, till och med jämfört med USA. Och detta tror jag  är en stor anledning till att Sverige nått en ledande position inom  teknikutvecklingen.

-  Jag tror ni var först med 4G och ni har så duktiga ingenjörer som  samtidigt är så bra på att föra ut tekniken till en intresserad  allmänhet.

- I framtiden vill jag fortsätta utveckla och sprida min forskning. Jag kommer att söka mig dit där den möjligheten finns.

Efrain Zentano försvarade sin avhandling "Digital Compensation Techniques for Transmitters inWireless Communications Networks" vid KTH den 15 juni.


För mer information, v v kontakta:
Efrain Zenteno, forskare i elektronik vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026 - 645078, 073-4615867, 073-4807023
E-post: efnzeo@hig.se alt. zenteno@kth.se

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.