Ny bok ska vägleda vid exploateringsavtal

Nyheter   •   Sep 20, 2018 08:00 CEST

Under gårdagen hölls en bokrelease av boken ”Exploateringsavtal” på Högskolan Väst. Boken beskriver vad exploateringsavtal är, hur det ska formuleras och vad som måste ingå. En av författarna, Marianne Carlbring, är till vardags lärare på Högskolan Väst, främst på utbildningen till Lantmäteriingenjör.

Högskolan Väst tar nya kliv i arbetet med Lika villkor

Nyheter   •   Sep 19, 2018 15:09 CEST

Högskolan Västs nya plan för lika villkor ringar in hur arbetet med aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagstiftningen ska bedrivas. - Vi ska bygga trygga och säkra miljöer för våra studenter och anställda. För att kunna lära och utvecklas. För att kunna göra ett bra jobb. Det är det basala, säger prorektor Jan Theliander, ordförande i samordningsgruppen för Lika villkor på Högskolan Väst.

”Digitala plattformar blir mycket bättre när slutanvändarna deltar i utvecklingsarbetet”

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 13:24 CEST

Anna Sigridur Islind (Annska) har forskat om hur digitala plattformar och appar kan utvecklas i nära samarbete med slutanvändarna under hela processen. – Det finns många fördelar med att redan från start engagera dem som ska använda en app. Det är en av de principer jag lyfter i avhandlingen som apputvecklare kan utgå från, säger Annska som nyligen presenterat sin forskning på Högskolan Väst.

"40 minuter i simulatorn förbättrar läraren i klassrummet"

Nyheter   •   Sep 18, 2018 14:40 CEST

Vi är uppkopplade mot University of Central Florida. Guide är Taylor Bousfield som gästar Högskolan Väst för att demonstrera och dela med sig av sin kunskap om simuleringar i klassrummet. Via datorn ser vi fem avatarer – låtsaselever – som den blivande läraren möter utifrån olika scenarios.

Nya analyser visar att yoga förbättrar psykisk hälsa hos fängelseintagna

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 07:34 CEST

För mindre en ett år sen publicerades de första resultaten från en svenska studie om yogans positiva effekter på fängelseintagna. Fortsatt forskning har genomförts och de nya analyserna stärker bevisen för att yoga minskar de intagnas psykiska lidande. Studien, som leds av Nóra Kerekes, professor vid Högskolan Väst, har nu fått internationell uppmärksamhet.

Det är brittiska The Guardian som nu publicerar en artikeln om studien, Could yoga save prisoners from a life of crime? Studien var världens största randomiserade kontrollerade studiea om yogans effekt på fängelseintagna och den insamlade datan gav möjlighet för fortsatta analyser för Nóra Kerekes och hennes studenter. Deras nyaste publikation fokuserar på yogans effekt på intagnas psykiska hälsa/ohälsa.

- De nya analyserna gav ytterligare bevis på att fysisk aktivitet generellt förbättrar psykisk lidande, även hos intagna, säger Nóra Kerekes.

Yoga ger betydande hjälp
Huvudfyndet i den nya studien är att yoga har specifika effekter på psykisk ohälsa och erbjuder betydande hjälp med symptom på agorafobib, minnesproblem, beslutsångest, koncentrationssvårigheter, tvångssyndrom och uppfattningar om kroppslig dysfunktion.

I studien valdes 152 intagna slumpvis ut till en grupp där de kunde delta i en veckovis yogaövning under en 10-veckors-period eller till en grupp där de kunde träna valfri fysisk aktivitet - exklusive yoga – också under 10 veckor. I båda grupperna rapporterade intagna en signifikant förbättrad psykisk hälsa, vilket huvudsakligen återspeglades i en minskad nivå av ångest, depressiva symtom, interpersonell känslighet, misstänksamhet, fientlighet, rädsla och social utanförkänsla.

- Som slutsats kan dras att fysisk aktivitet bör vara en viktig del av intagnas vardagar eftersom det minskar psykisk ohälsa hos dem, säger Nóra Kerekes.

Minskar psykiatriskt lidande
Studien visar att yoga, som en specifik form av fysisk aktivitet, inte bara minskar depression, ångest, fientlighet hos intagna på anstalt, men även har specifik effekt på symptom på agorafobib, koncentration och minnesproblem, och på somatiseringc, vilket innebär att yoga därmed i en större utsträck kan minska psykiatrisk lidande.

a Randomiserad kontrollerad studie innebär att deltagarna var slumpmässigt utvalda till att delta i yoga klasser (yoga grupp) eller att inte öva yoga men utföra valfri fysisk aktivitet (kontroll grupp)

bAgorafobi är en typ av ångestsyndrom som innebär skräck och rädsla för ställen där det finns mycket folk.

c Somatisering är då ett psykiskt problem uttryckt i form av fysiskt besvär. 

Vetenskaplig artikel i The Frontier

Kontakt Nóra Kerekes

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

För mindre en ett år sen publicerades de första resultaten från en svenska studie om yogans positiva effekter på fängelseintagna. Fortsatt forskning har genomförts och de nya analyserna stärker bevisen för att yoga minskar de intagnas psykiska lidande. Studien, som leds av Nóra Kerekes, professor vid Högskolan Väst, har nu fått internationell uppmärksamhet.

Läs vidare »

Första forskaren med snabbspår på plats

Nyheter   •   Sep 07, 2018 12:08 CEST

Helwah Hussain Jansson har bara varit i Sverige i ett halvår. Hon kommer från Jordanien och har där disputerat inom specialundervisning och inlärningssvårigheter. Nu har hon genom Inclusive Internationalization fått en plats på Högskolan Väst.

Antagningsrekord för Högskolan Väst

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 08:00 CEST

Aldrig tidigare har så många nya studenter antagits till Högskolan Väst som till årets hösttermin som startar idag. Det betyder totalt 5 500 studenter - drygt 1 900 (200 fler än förra året) till programmen och cirka 3 600 (800 fler än förra året) till kurser och kurspaket. Det är totalt en ökning med 22 procent jämfört med förra året.

Lättare att elitsatsa och plugga samtidigt

Nyheter   •   Aug 30, 2018 12:10 CEST

Nu går startskottet - från och med hösten 2018 är Högskolan Väst ett Elitidrottsvänligt lärosäte. -Det handlar om att hjälpa studenter i sin elitidrottssatsning och samtidigt kunna förbereda sig för en smidig övergång till en civil karriär, säger Liselott Lycke, kvalitetschef vid Högskolan Väst och koordinator för Elitidrottsvänligt lärosäte (EVL).

Nyanlända forskare påbörjar snabbspår till universitetet

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2018 11:26 CEST

Onsdagen den 29 augusti hälsas nio nyanlända forskare välkomna till olika universitet och högskolor i Västsverige. De ingår i Inclusive Internationalisation, ett program för forskare och doktorander som ger förutsättningar att snabbare komma in på den svenska arbetsmarknaden. Programmet är det första i sitt slag i Sverige.

Inclusive Internationalisation riktar sig till nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning. Under en termin får forskarna kunskap om det svenska universitetssystemet samt individuell vägledning, mentorskap och placering på en institution. Förhoppningen är att de efter utbildningen söker en doktorand- eller lärartjänst på universitet eller högskola.

– Högskolan Väst är en aktiv aktör i samhället och vi tar vårt engagemang på största allvar. Så för oss är det naturligt att delta i projektet. Det gynnar såväl oss som de som får möjlighet att stifta bekantskap med svenska lärosäten, säger Fredrik Sjögren, samordnare för Inclusive Internationalisation på Högskolan Väst.

Programmet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Chalmers och Göteborgs universitet. Det finansieras av de deltagande högskolorna samt STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning).

Journalister är välkomna att vara med vid invigningen. Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg samt Högskolan Västs rektor Martin Hellström medverkar. Det kommer att finnas möjlighet för enskilda intervjuer med såväl rektorerna som med de nyanlända forskarna.

När: 29 augusti klockan 10:00­–13:00
Var: Torgny Segerstedts-salen, Vasaparken, Universitetsplatsen 1, Göteborg

Mer information om programmet

För mer information, kontakta:
Fredrik Sjögren, koordinator Högskolan Väst, fredrik.sjogren@hv.se, 0733-70 50 31

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

​Onsdagen den 29 augusti hälsas nio nyanlända forskare välkomna till olika universitet och högskolor i Västsverige. De ingår i Inclusive Internationalisation, ett program för forskare och doktorander som ger förutsättningar att snabbare komma in på den svenska arbetsmarknaden. Programmet är det första i sitt slag i Sverige.

Läs vidare »

Ny professor med fokus på ledarskap i skolan

Nyheter   •   Aug 27, 2018 13:27 CEST

På senare tid har han ägnat sig åt att undersöka om simuleringar kan vara ett bra stöd för att utveckla blivande lärares ledarskap. Just klassrumsledarskapet är den delen av pedagogiken som intresserar honom mycket. Marcus Samuelsson har nyligen befordrats till professor i pedagogik vid Högskolan Väst.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • anhgnass.hpjaleplbvaerftg@ochvmq.sebexy
 • 0520-22 31 52
 • 0733-97 50 92

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • maihrirea.isdenzrnvxerpg@hwjv.msseti
 • 0520-22 30 70
 • 0739-01 33 06

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • anwfnarb.tqranzededtrufod@pqhvyw.sikeln
 • 0520-22 30 89

Om Högskolan Väst

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och närmare 600 anställda.

Adress

 • Högskolan Väst
 • Gustava Melins gata 2
 • 461 32 Trollhättam
 • Vår hemsida