Media no image
Z6ro0icmlwwakt0dsbcs

Lärosäten bjuder in till faktaresistens-quiz i Almedalen

Nyheter   •   Jun 27, 2017 13:00 CEST

Måndagen den 3 juli gör fem västsvenska universitet och högskolor gemensam sak mot faktaresistens. Tillsammans arrangerar de på Västsvenska Arenan i Almedalen ett quiz där faktaresistens botas med humor. Quizet leds av komikern och underhållaren Johan Wester. Lärosätena anordnar dessutom ett seminarium om medborgarskap i det digitala samhället

Den högskolegemensamma kvällen arrangeras av Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst och går i sanningens tecken. Den sätter besökarnas omdöme på prov och överöser dem med forskningsresultat. Allt sker inom ramen för ett lekfullt quiz där publiken svarar på frågor med hjälp av mentometerknappar och matchar sina svar mot en panel med de fem lärosätenas rektorer.

Bakom akademikvällens lekfulla förpackning finns ett viktigt och allvarligt budskap. I en omvärld där begrepp som ”faktaresistens” och ”alternativa fakta” har blivit oroväckande aktuella vill lärosätena i Västra Götaland stå upp för fakta och kunskap på vetenskaplig grund.

Gemensamt seminarium

Lärosätenas gemensamma kväll på Västsvenska Arenan smygstartar redan klockan 16:30 med seminariet Medborgarskap i det digitala samhället – hur då då? Frågan är vad som händer med oss som patienter, kunder, konsumenter, elever och lärare när digitaliseringen slår igenom med full kraft. Vem är digitaliseringen till för och vem tjänar på den? Vid seminariet samlar lärosätena sina experter för att tillsammans med publiken söka svar på hur digitaliseringen påverkar vår livsresa.

Tid: 3 juli kl.16:30-17:30 (seminarium) samt ca.19:45-21:00 (faktaresistens-quiz)
Plats: Västsvenska Arenan, i Almedalsparken vid Västerport

Välkomna!

För mer information, kontakta:
Maria Derner, Kommunikationschef, Högskolan Väst, 0739-01 33 06

Länkar:
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/49159
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/44635
http://vastsvenskaarenan.se/


Västsvenska Arenan är en sammanslutning där åtta parter samarbetar genom att lyfta frågor ur västsvenskt perspektiv men med relevans för hela Sverige under politikerveckan i Almedalen. Parterna är Chalmers, Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren.

Måndagen den 3 juli gör fem västsvenska universitet och högskolor gemensam sak mot faktaresistens. Tillsammans arrangerar de på Västsvenska Arenan i Almedalen ett quiz där faktaresistens botas med humor. Quizet leds av komikern och underhållaren Johan Wester. Lärosätena anordnar dessutom ett seminarium om medborgarskap i det digitala samhället

Läs vidare »
Media no image
Z6ro0icmlwwakt0dsbcs

Den akademiska friheten och populismen debatteras i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 11:16 CEST

Akademisk frihet är att fritt forska och publicera objektiva resultat. En viktig kraft mot dagens framväxande populism och främlingsfientlighet. Men om populismen vinner nationellt inflytande – hur självständigt kan lärosätena då agera? Detta är fokus för ett av de seminarium Högskolan Väst arrangerar i Almedalen nästa vecka.

- Högskolan Väst initierade tidigt det så kallade demokratiinitiativet som sätter fokus just på detta. Hur kan vi som lärosäte vara med och skapa aktiva samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle? Därför tycker vi också detta är viktigt att diskutera i Almedalen, säger Fredrik Sunnemark, forskare och verksamhetsledare för Mångfaldscentrum på Högskolan Väst.

I flera länder har direkta och centrala maktpositioner besatts med individer som kan anses vara besläktade med denna strömning: i Ryssland (Putin), i Ungern (Orbán), i Turkiet (Erdogan) och inte minst i USA där president Donald Trump kommit att bli en personifiering av idémängden.

I Europa finns i de flesta länder rörelser av liknande slag: Sverigedemokraterna, Front National, UKIP och Sannfinländarna är alla denna andas barn.

Detta ställer högskolor och universitet inför ett flertal problem och frågeställningar.

 • Innebär det ett politiserande av lärosätena att ta ställning mot rörelsen, eller ingår det i lärosätenas skyldighet att vara kritiskt analytiska?
 • Var går gränsen för vilka aktiviteter högskolor och universitet kan ägna sig åt?
 • Hur förhåller sig detta dilemma till kravet på objektivitet i forskning och undervisning?

Medverkande

 • Fredrik Sjögren, Filosofie doktor i statsvetenskap, Högskolan Väst
 • Fredrik Sunnemark, Idé- och lärdomshistoriker, docent i idéhistoria, Högskolan Väst
 • Ulf Dalnäs, Moderator, prefekt HDK vid Göteborgs universitet, grundare av facebookgruppen Högskoleläckan, Göteborgs universitet
 • Mats Ericson, Ordförande, Sveriges universitetslärare och forskare, SULF
 • Sabine Pettersson, ordförande Liberala studenter
 • Henrik Malmrot, ordförande Ung Vänster

Mer information om seminariet Den akademiska friheten och populismen

Högskolan Väst i Almedalen

Kontakt
Fredrik Sunnemark, Högskolan Väst, 0708-25 62 69
Maria Derner, Kommunikationschef, Högskolan Väst, 0739-01 33 06

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Akademisk frihet är att fritt forska och publicera objektiva resultat. En viktig kraft mot dagens framväxande populism och främlingsfientlighet. Men om populismen vinner nationellt inflytande – hur självständigt kan lärosätena då agera? Detta är fokus för ett av de seminarium Högskolan Väst arrangerar i Almedalen nästa vecka.

Läs vidare »
Tzw0quqi3yoyyrqy0osj
Z6ro0icmlwwakt0dsbcs

Trollhättans revansch i fokus på Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 11:15 CEST

Vilken handlingskraft krävs av en stad som tvingas ställa om efter stora strukturella förändringar? Trollhättan är idag en av de mindre städer i landet som bäst klarat urbaniseringsutmaningen sedan Saab Automobiles konkurs 2011. Detta är temat för ett av de seminarier som Högskolan Väst arrangerar i Almedalen nästa vecka.

Media no image
Z6ro0icmlwwakt0dsbcs

Högskolan Väst gör sin röst hörd i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 11:29 CEST

Högskolan Väst är en av åtta västsvenska organisationer som samlas under ett och samma tak i Almedalen – den Västsvenska Arenan. För högskolans del blir fokus på frågor som är angelägna för hela Sverige inom områden där högskolan bedriver nationellt stark forskning.

- Västsvenska arenan erbjuder forum för oss att medverka i samtalen kring viktiga samhällsfrågor.Vi vill vara med och visa hur högskolan och vår forskning bidrar till att bättre ta sig an de stora utmaningarna, säger Maria Derner, kommunikationschef, Högskolan Väst.

Högskolan Väst satsar på fyra olika teman för sina egna seminarier: Den akademiska friheten och populismen, Kraften i samverkan och förnyelse – Trollhättans revansch, Måste vi lära (om) hela livet? Utmaningarna med livslångt lärande samt Hur främjar vi aktörskapet och drivkrafterna hos barn och unga så att stöd når fram? Samtliga dessa seminarier kommer att livestreamas via Västsvenska Arenans Facebooksida. Dessutom arrangerar de västsvenska lärosätena gemensamt ett seminarium om digitalisering och medborgarskap samt quiz-kväll.

Västsvenska arenan, som är den största västsvenska satsningen i Almedalen, kommer att finnas i ett eget tält. Bakom Västsvenska arenan står förutom Högskolan Väst Västsvenska handelskammaren, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde samt Högskolan i Borås. Sammanlagt arrangerade arenan 70 programpunkter 2016.

Almedalsveckan pågår mellan 2-9 juli i Visby.

Kontakt: Maria Derner, Kommunikationschef, Högskolan Väst, 0739-01 33 06

Mer information 

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Högskolan Väst är en av åtta västsvenska organisationer som samlas under ett och samma tak i Almedalen – den Västsvenska Arenan. För högskolans del blir fokus på frågor som är angelägna för hela Sverige inom områden där högskolan bedriver nationellt stark forskning.

Läs vidare »
Aylbiagk77gi8cwecmio
Hlvfdv67fhchwnhckhpf

20-årig forskningskonferens utvecklar kunskap om regional utveckling

Nyheter   •   Jun 19, 2017 08:00 CEST

​Den 15-17 juni arrangerade Högskolan Väst den internationella forskningskonferensen Uddevalla Symposiet for tjugonde gången. Fokus för konferensen är forskning kring regional utveckling och entreprenörskap och omkring hundra forskare från hela världen deltog och utbytte kunskap.

Go94aro4psxf0u4bfuew
Hlvfdv67fhchwnhckhpf

Stina kombinerade heltidsjobb med skräddarsydda distansstudier

Nyheter   •   Jun 16, 2017 09:20 CEST

Att fortbilda sig samtidigt som man jobbar heltid och har små barn kan vara knepigt. För läraren Stina Rangmar blev det möjligt tack vare att hennes arbetsgivare Folkuniversitetet Väst beställde en uppdragsutbildning i Svenska som andraspråk av Högskolan Väst.

Larvhiebk08ajgjtep9v
Hlvfdv67fhchwnhckhpf

Högskolan Västs rektor debatterar klimatfrågan och mänskliga rättigheter

Nyheter   •   Jun 15, 2017 12:06 CEST

De senaste dagarna har Martin Hellström, Högskolan Västs rektor, varit avsändare i två viktiga debattartiklar. Den ena artikeln argumenterar för att en nationell institution för mänskliga rättigheter bör bildas och att den bör ligga i Västsverige. Den andra handlar om en kraftsamling för att bli en fossiloberoende region.

Cl5aoiqmvkmtqvh94aam
Hlvfdv67fhchwnhckhpf

Nya forskningspengar för additiv tillverkning beviljat till Högskolan Väst

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 08:00 CEST

I dagarna beviljades Högskolan Väst 11,5 miljoner från KK-stiftelsen för att fortsätta utveckla tillverkningsmetoder med hjälp av 3D-printing eller så kallad additiv tillverkning. Tekniken innebär mindre spill av material eftersom den minimerar efterbearbetning och är därmed mer miljövänlig än klassisk tillverkning.

Srmjpimreafamac7x9vm
Hlvfdv67fhchwnhckhpf

Konsten att få flera robotar att samarbeta optimalt

Nyheter   •   Jun 12, 2017 07:30 CEST

Emile Glorieux har utforskat hur man planerar robotars rörelser i förväg så att de gör ett perfekt jobb direkt vid produktionsstart. Hans forskningsresultat innebär att företag som Volvo Cars kan producera plåtkomponenter snabbare, mer energieffektivt och utan defekter. Den 9 juni presenterade han sin doktorsavhandling på Högskolan Väst i Trollhättan och är nu doktor i produktionsteknik.

Mdgyywnklddwfdbsozyv
Gavdew6qhh1ekx1a90o1

Double Cup – Högskolan Väst står för kaffet

Nyheter   •   Jun 09, 2017 13:55 CEST

Mikael Ericsson, en av högskolans prefekter och Ahmed Alhussein träffades över en kopp kaffe på högskolan. De har båda anmält sig till Double Cup, ett integrationsprojekt inom Trollhättan stad.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • annajc.hcsaleplbnqerg@rzdihvwzfpet.se
 • 0520-22 31 52
 • 0733-97 50 92

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • lmuzfcmaria.uwztdernkqlzer@hdwatv.se
 • 0520-22 30 70
 • 0739-01 33 06

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • anna.tanderud@hv.se
 • 0520-22 30 89

Om Högskolan Väst

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och närmare 600 anställda.

Adress

 • Högskolan Väst
 • Gustava Melins gata 2
 • 461 32 Trollhättam
 • Vår hemsida