Skip to main content

Internationellt erkännande för Högskolan Västs ingenjörsprogram

Nyhet   •   Dec 22, 2016 13:27 CET

Nu är det klart att Högskolan Väst blivit upptagna som medlemmar i det världomspännande nätverket CDIO. CDIO står för ”conceive, design, implement, operate” och syftar till att säkerställa bland annat den praktiska kunskapen hos ingenjörer.

Idéen med CDIO startade i Sverige men är numera en internationell angelägenhet. Nätverket består av 120 lärosäten runtom i världen uppdelade i sju regioner. I ledningen finns bland annat representanter från MIT, Chalmers och KTH.

Upprinnelsen till att nätverket drogs igång var att många arbetsgivare upplevde att ingenjörer brast i praktiskt kunnande. Det i sin tur berodde på att undervisningen på lärosätena fokuserade allt mer på teorier och vetenskap. De nykläckta ingenjörerna kunde i mindre omfattning klara av de arbetsuppgifter de ställdes inför när de kom ut i arbetslivet.

Bättre praktiskt kunnande
Tillsammans med fokusgrupper bestående av såväl akademin som industrin, skapade man standards för olika viktiga förmågor som en ingenjör ska besitta. Med hjälp av initiativet får studenterna både ett bättre praktiskt kunnande och förståelse för hur kunskaper och processer hänger samman, samt en helhetsbild som ger djupare förståelse för såväl teori som praktik.

- En ingenjör måste kunna ”ingenjöra” som Ingrid Tano uttrycker det. Hon är biträdande prefekt på Institutionen för Ingenjörsvetenskap och en av de som varit djupt involverad i arbetet på Högskolan Väst.
Bakgrunden till arbetet är att ansvariga på högskolan såg att lärosäten som tillämpade CDIO kom bäst ut i den nationella utvärderingen av ingenjörsutbildningen.

- För oss blev det därför ett naturligt nästa steg i kvalitetsutvecklingen, säger Lise-Lott Lycke tidigare prefekt och numera kvalitetschef på Högskolan Väst. Även högskolans AIL-profil med koncept som Co-op passar väl in – det blir en förbättring där med.

För att bli medlem i CDIO krävs att lärosätena bland annat genomför en självvärdering enligt de tolv standarderna. Till grund för självvärdering låg de genomlysningar av programmen som institutionen genomfört med hjälp av strategiska medel. Nyligen fick ansvariga från högskolan göra en presentation på en internationell konferens i Porto för att sedan bli godkända.

Vad hoppas Högskolan Väst på att uppnå med sitt medlemskap i CDIO?
- Framförallt är det viktigt att våra studenter är nöjda med sina studier och att de är eftertraktade på arbetsmarknaden. Vi är övertygade om att arbetet med CDIO bidrar till en vassare pedagogisk profil som också stärker engagemanget bland våra lärare då vi kan arbeta utifrån en tydlig, gemensam struktur, säger Ingrid Tano och påpekar att arbetet bara har börjat.
- Nu ska vi leva upp till vårt medlemskap och också vara med och bidra till arbetet i nätverket. Det här är verkligen ett internationellt erkännande som kommer att vara kvalitetsdrivande för oss framöver!

Mer information om CDIO-nätverket, standards mm

Kontakt: Ingrid Tano, ingrid.tano@hv.se, 0520-22 32 59

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera