Skip to main content

Sociala medier - en plats för lärares kompetensutveckling?

Nyhet   •   Feb 10, 2016 11:58 CET

Sverige ligger i topp inom EU när det gäller tillgång till teknologi, men under genomsnittet när det gäller att använda tekniken för pedagogiska ändamål i skolan. Flera forskare på Högskolan Väst studerar just digitaliseringen i skolan och dess påverkan på lärandet. Ett av forskningsintressena handlar om sociala medier och lärares kompetensutveckling – något som diskuterades på ett lunchseminarium nyligen.

Med genomslaget av digital teknologi och Internet har behovet av och formerna för kompetensutveckling i arbetslivet förändrats. En verksamhet som kontinuerligt utmanats av förändringsarbete och innovationskrav som relaterar till denna digitalisering, är skolan och lärarprofessionen. Svensk skola har under en kort tid genomgått en omfattande reformering också sett i ett europeiskt perspektiv med den så kallade en-till-en-reformen och investeringarna i en dator per elev. Teknikinvesteringarna har dock inte följts av kompetensutvecklingssatsningar för lärare i samma utsträckning, vilket pekats ut som en kritisk faktor bland annat i europasammanhang. Inte heller satsningar som Lärarlyftet eller karriärtjänster tycks möta kompetensutvecklingsbehoven skolan och lärarprofessionen har inom IT-området.

Studerar Facebookgrupp
Mona Lundin, lektor i pedagogik vid Högskolan Väst och också verksam på Göteborgs universitet, studerar sociala medier som arenor for lärares kompetensutveckling. På sociala nätverkssajter såsom Facebook och Twitter, som kännetecknas av användargenererat, publikt innehåll och nya interaktionsformer, pågår för skolområdets del en form av gräsrotsrörelse. Det är lärare själva som tagit initiativ till olika grupper, de är professionsorienterade och handlar om praktiknära frågor.

-Just nu tittar vi på agerandet i en grupp på Facebook som är professionsinriktad just för lärare inom området Flippat klassrum och studerar hur de agerar där. På vilket sätt deltar lärare i dessa miljöer? Delar man inlägg mycket eller hur ser det ut? Vilka frågor diskuterar lärare? berättar Mona Lundin.

Lärare tipsar varandra
Dessa sociala arenor kan sägas bidra till ett slags kollegialt lärande utanför det formella skolsystemet och de traditionella sammanhangen för kompetensutveckling.

- Som en del av forskningen undersöker vi hur lärares kompetensutveckling tar form på dessa arenor. Som det ser ut hittills är de flesta av diskussionerna av karaktären hur man gör, alltså konkreta tips, där lärare söker stöd från andra och stöttar varandra i arbetet med att flippa klassrummet, berättar Mona Lundin.

Det som Mona Lundin och hennes kollegor studerar är exempelvis vilka tidpunkter man är mest aktiv och vilka trådar som är mest intensiva och om man kan se några likheter bland dessa. Projektet fortsätter nu med fokusgruppsintervjuer med medlemmarna i den aktuella Facebookgruppen.

- Vi hoppas genom detta kunna bidra till ny kunskap om vilka normer och kunskaper som formas bland lärare på arenor som dessa och vilken påverkan dessa har för kompetensutveckling för professionsgrupper, i detta fall lärare, säger Mona Lundin.

Flippat klassrum
Det flippade klassrummet (eng. the flipped classroom) har tonvikt på att använda sig av digitala verktyg. Modellen innebär att läraren vänder på de traditionella begreppen genom att ge webbaserade genomgångar som hemläxa istället för den traditionella föreläsningen i klassrummet, vilket ger tid och utrymme i klassrummet för annat arbete. Modellen kallas också för det omvända klassrummet. 

Kontakt: Mona Lundin, mona.lundin@hv.se  

Om Högskolan Väst forskning om lärande i arbetslivet

Text: Anna Hallberg


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.